Surebridge


Surebridge is de naam van een ontwikkelingstraject dat moet leiden tot versnelde toepassing van veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen. Dit moet resulteren in lagere kosten (LCC), minder verkeershinder en minder belasting voor het milieu.

Een internationale uitvraag leverde meer dan 100 projectvoorstellen op. Na een evaluatie door een internationaal panel van onafhankelijke experts bleven de volgende 9 meest kansrijke projecten over, waaronder dus Surebridge.

Hogere kwaliteit en minder hinder

Er is een toenemende vraag naar hogere kwaliteit, kortere bouwtijden en minder impact op het milieu. Dit geldt zowel voor de bouw van nieuwe constructies als voor renovatiewerkzaamheden aan bestaande constructies, waarbij deze laatste een steeds groter percentage van de constructiewerkzaamheden betreffen. Met Surebridge zouden de levenscycluskosten van stalen en betonnen bruggen lager uitvallen.

De kortere bouwtijden bieden nog een groot voordeel. Bouwactiviteiten op locatie, zoals het slopen van bestaande betonnen dekken en landhoofden, bodemverdichting of uitgraving, genereren veel lawaai en trillingen. Naast de negatieve invloed op het milieu en eventuele schade aan omliggende gebouwen, stoort dit omwonenden. Ook dat zou minder worden.

surebridge

CFRP-strips

Surebridge wil bestaande bruggen versterken door Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) strips aan de onderkant van een betonnen brugdek te plaatsen en een Glass Fiber Reinforced ploymer (GRFP) dek aan de bovenkant. Daarmee wordt de constructiehoogte vergroot (meer draagkracht) zonder dat het gewicht van de constructie toeneemt (wat de nuttige draagkracht zou reduceren). Ook kan het brugdek met deze methode verbreed worden.

Het concept is gedemonstreerd op de San Miniato brug in Toscane. Om over te kunnen gaan tot het grootschalig toepassen van deze innovatie in het netwerk van Rijkswaterstaat, is het belangrijk om zoveel mogelijk te leren van de eerste toepassingen. Daarom is gekozen voor het ontwerpen van een eerste toepassing van Surebridge in een echte praktijkopgave, zodat alle informatie die nodig is voor een daadwerkelijke eerste bouw, vooraf beschikbaar is.

Onderzoek naar toepassing Surebridge

Er is een onderzoek geweest naar de toepassing van Surebridge op een bepaald domein (een bepaald type brug/viaduct) bij RWS. De eerste uitkomst is dat Surebridge voor dit domein geen oplossing biedt. Nu wordt opnieuw gekeken of Surebridge voor een ander domein (ander type bruggen of viaducten) een oplossing kan bieden.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7