Super EcoCombi

Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil de vrachtwagenbranche er alles aan doen om het goederenvervoer zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. Daarom willen de transportsector en de overheid onderzoeken of de Super EcoCombi in Nederland veilig de weg op kan.

De Super EcoCombi (SEC) is de langere versie van de Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV), ook wel de EcoCombi geheten. De Super EcoCombi sluit goed aan op de duurzaamheidsdoelstellingen, want het voertuig kan de CO2-uitstoot van het zware wegtransport namelijk fors verminderen. Ook maakt de Super EcoCombi de stap naar multimodaal transport eenvoudiger. Er wordt onderzocht onder welke omstandigheden de SEC kan gaan rijden, waarbij hoofdzakelijk wordt ingezet op het hoofdwegennetwerk: op specifieke routes en op specifieke momenten. Ze gaan niet rijden door stedelijk gebied.

Schermafbeelding 2020-05-25 om 16.40.48

Op zijn vroegst in 2021 op de weg

De proeffase met de Super EcoCombi is nog volop in ontwikkeling. Cocreatie staat centraal: de transportsector en de overheid brengen samen stap voor stap in kaart wat de precieze impact van de Super EcoCombi is op de infrastructuur, de logistiek en het verkeer in Nederland. Het gehele test- en implementatietraject duurt minimaal twee jaar. Als alle stappen met positieve uitkomst worden doorlopen, vindt de toelating van de Super EcoCombi op zijn vroegst plaats in 2021.

Bij een positief verloop volgt in 2021 een kleinschalige pilottest op de weg met een viertal SEC’s. Tijdens deze proef van een jaar wordt in kaart gebracht wat de precieze impact van de SEC is op de infrastructuur en het verkeer in Nederland.

Het testtraject met de Super EcoCombi is een initiatief van de transportsector dat wordt  ondersteund door de overheid (ministerie van IenW en Rijkswaterstaat) om te onderzoeken wat de inzetmogelijkheden zijn van deze nieuwe voertuigcombinatie in Nederland. De volgende marktpartijen doen mee: Cornelissen Groep, DAF, DHL, DPD, Ewals Cargo Care,
Getru Bedrijven, Jan de Rijk Logistics, Koeltrans BV, NAP, Peter Appel Transport, PostKogeko, Scania, Simon Loos, Transport en Logistiek Nederland, Technical Road Transport Association, Vos Logisti
cs, Van der Wal en Westerman.

Cijfers en maten

De SEC is een nieuw voertuigconcept dat bestaat uit een trekker met twee standaard trailers van beide 13,60 meter, die met een dolly verbonden zijn. In totaal is de SEC 32 meter. De SEC geldt als als aanvulling op de LZV. Met zijn lengte van 32 meter, ongeveer 7 meter langer dan de LZV, en het hogere gewicht van maximaal 72 ton is de SEC specifiek bedoeld voor inzet op belangrijke goederencorridors op het hoofdwegennet. We gaan uiteraar de impact van dit hogere gewicht monitoren. Het laden en lossen zal gebeuren vanaf hubs die dicht langs deze corridors zijn gelegen.

SEC in het buitenland

Elk land heeft eigen omstandigheden, zoals de drukte op de weg, omvang van het hoofdwegennet of de mate waarin de infrastructuur volstaat. In Finland is de Super EcoCombi al toegelaten door de voertuigautoriteiten. In Zweden, Spanje en Noorwegen lopen veldtesten.