Innovatieve monitoringstechnieken rivierbeheer

Rijkswaterstaat maakt bij de observatie van rivierkundige processen veelal gebruik van hoge kwaliteit, laagfrequente monitoringstechnieken. Daarnaast worden visuele inspecties ingezet. De hoogfrequente dynamiek (hydrodynamiek en morfodynamiek) binnen het jaar wordt hiermee niet in beeld gebracht. Deze studie is een innovatief experiment voor een nieuwe manier van monitoren en gegevensverwerking.

Bij die nieuwe manier gebruiken we camerabeelden en beeldverwerkingsalgoritmes ('computer vision'). Het doel van dit experiment is om te evalueren of cameramonitoring een zinvolle aanvulling is op bestaande monitoringstechnieken.

Oevererosie

In dit project hebben we gebruik gemaakt van beeldbewerkingstechnieken. Classificatiemodellen zijn gehanteerd om drie categorieën (water, vegetatie en steilrand) te onderscheiden. Hiermee kan oevererosie gevolgd worden. Verder is gekeken naar de golfkarakteristieken op basis van videobeelden. In een analyse van het signaal hebben we de periode van individuele golven bepaald en het golfspectrum afgeleid.

proeftuin duurzame rivieren

In 2021 de methode toepassen

Deze studie heeft laten zien dat je met cameramonitoring meerdere processen (hydrodynamisch en morfologisch) tegelijk kunt volgen. De techniek heeft een toegevoegde waarde naast de bestaande meettechnieken, omdat de techniek relatief goedkoop is en weinig onderhoud vraagt. Daarnaast levert het een hoogfrequente en ruimtelijke dekkende dataset op.

In 2021 gaan we de methode toepassen op beelden die zijn gemaakt tijdens het hoogwater van januari. Ook willen we rivierbeheerders interesseren en adviseren voor de toepassing hoogfrequente camerabeelden en slimme beeldverwerking in aanlegprojecten.

Door wie?

Het project is uitgevoerd door HKV lijn in water, met de inbreng van specialistische kennis vanuit Deltares.


Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op