Innovaties Kustlijnzorg


Rijkswaterstaat heeft de Dutch Coastline Challenge (DCC) georganiseerd waarin we samenwerken met meerdere marktpartijen die een rol spelen in de kustlijnzorg. Doel is om elkaar uit te dagen en oplossingen te ontwikkelen voor duurzame kustlijnzorg.

Met de DCC wordt er een beweging in gang gezet om de Nederlandse kustlijnzorg duurzamer en efficiënter uit te voeren. Het project 'Innovaties in de kustlijnzorg' is een van de vijf sporen van de DCC.

IKZ

Rijkswaterstaat gaat vanaf 2024 innovatieve werkwijzen inzetten die kunnen leiden tot aanzienlijke CO2-reductie bij de kustlijnzorg. De ultieme ambitie is namelijk om te komen tot 0% CO2-uitstoot.

Rijkswaterstaat heeft reeds een marktconsultatie uitgevoerd als voorbereiding op de tenderfase, en we gaan een innovatie-partnerschap aan met de marktpartijen. De meest kansrijke voorstellen worden in een pilotfase getest en gevalideerd. Het totale ontwikkeltraject inclusief pilots kost 18 miljoen euro. De geteste innovaties zullen vervolgens worden toegepast in het reguliere programma Kustlijnzorg.


Sticker Launching Customer