Praktijkproef Amsterdam


De Praktijkproef Amsterdam (PPA) richt zich sinds 2012 op het integreren van innovatieve systemen in de auto en op de weg. De proeven leveren nieuwe en verbeterde diensten op voor weggebruikers. Met als doel een betere doorstroming van het verkeer, veiliger verkeer en een schonere stad. Daarnaast leiden de proeven tot nieuwe markten voor het bedrijfsleven.

In de periode tussen 2018 en 2021 werkt PPA samen met de automotive industrie, serviceproviders en ITS bedrijven aan de pilots van de Europese projecten SOCRATES2.0 en Concorda.

Metropoolregio Amsterdam

In Concorda testen we de communicatie tussen de infrastructuur en de testauto’s in verschillende scenario’s, zoals dynamische snelheden, afgesloten rijbanen en filestaartwaarschuwingen. Dus: komen berichten vanuit de infrastructuur aan in de auto, kloppen ze inhoudelijk, komen ze op het juiste moment binnen en zijn ze betrouwbaar? Dit doen we in een aantal testweken. 3 daarvan vonden plaats in 2019 en in 2020 staan er nog 3 op de agenda. Daarna wordt dit project geëvalueerd en afgerond.

ppa

Publiek-private samenwerking

SOCRATES2.0 ontwikkelt en test slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers, zoals geoptimaliseerd navigatieadvies bij grote evenementen en bij wegwerkzaamheden. De uitdaging zit hierbij niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar vooral ook in de manier van samenwerken. In 2018 is uitgewerkt welke nieuwe vormen van publiek-private samenwerking mogelijk zijn. Eind 2019 is de pilot gestart waarin de nieuwe diensten en samenwerkingsvormen beproefd worden. De proeven lopen tot de zomer van 2020. Daarna wordt ook dit project geëvalueerd en afgerond.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Wegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.