Duurzaam asfalt en duurzaam beton


Rijkswaterstaat wil samen met de GWW-sector voor Aanleg en Onderhoud komen tot een klimaat-neutrale en circulaire keten voor beton en asfalt.

Met drie verschillende activiteiten richten we ons op het opschalen en versnellen van hergebruik van materialen en het toepassen van duurzame materialen en productieprocessen:

  • Door middel van een prijsvraag worden marktpartijen uitgedaagd om innovaties die al in ontwikkeling zijn, versneld uit te ontwikkelen en te testen. Ook vragen we om radicalere innovaties met een langere levensduur en duurzamer materiaalgebruik. De winnaars van deze prijsvraag worden begin december 2018 bekendgemaakt.
  • Tegelijk werken we aan het versneld toepassen van gevalideerde innovaties in bestaande contracten en nieuwe contracten van Rijkswaterstaat.
  • Voor beton zijn met de sector doelstellingen afgesproken en vastgelegd in het Betonakkoord. Om deze doelstellingen te bereiken, richten we ons in 2018 op het maken van een roadmap voor duurzaam beton richting 2030 en op het onderzoeken van nieuwe betonmengsels en kennisvergroting over het circulair toepassen van beton.

duurzaamasfalt

Voor het versneld verduurzamen van asfalt en beton is uit de klimaatenvelop 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2018. De activiteiten in dit project zullen naar verwachting zijn afgerond in 2030.


Sticker Launching Customer