Circulair viaduct


Rijkswaterstaat heeft samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland ontwikkeld. Het viaduct is circulair, omdat de betonnen elementen waaruit het viaduct bestaat, op een andere locatie volledig en ongeschonden opnieuw bruikbaar zijn.

Eind 2018 werd het prototype geplaatst in de buurt van Kampen, waar het viaduct getest wordt door het bouwverkeer van de Reevesluis. De innovatie sluit volledig aan bij de ambitie van RWS om in 2030 circulair en klimaatneutraal te werken. Om dat te bereiken test RWS, samen met marktpartijen, duurzame innovaties. Met als doel om deze vervolgens te valideren en grootschalig toe te passen.

circulair viaduct

RWS heeft een flink aantal viaducten op haar areaal. In negentig procent van de gevallen moeten deze viaducten ruim voor het behalen van de technische levensduur al gesloopt worden, omdat het viaduct niet meer in de huidige infrastructuur past. Het circulair maken van viaducten zorgt voor minder afval, minder gebruik van primaire grondstoffen, minder CO2-uitstoot en behoud van natuurlijk kapitaal. We bekijken met het viaduct bij de Reevesluis hoe we dat kunnen gaan doen. En op basis van deze proef willen we circulaire viaducten doorontwikkelen en vaker toepassen.

Leerpunten

Het volledig circulair maken van het viaduct blijkt in de praktijk nog ingewikkeld. Zo is het brugdek nu voor ruim 95% herbruikbaar, maar nog steeds zijn sommige onderdelen van het viaduct dat niet. Het dek bestaat nu uit 40 elementen, die allemaal tegen elkaar aanzitten met kabels. Tussen de blokken zit ook een laagje cement, dat is niet her te gebruiken. Hiervoor bedenken we alternatieven, om het viaduct volledig circulair te maken.

Daarnaast vraagt het grootschalig toepassen van circulaire viaducten om het aanpassen van richtlijnen, zoals de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK). RWS onderzoekt of het mogelijk is om deze richtlijnen aan te passen, om circulair bouwen op grote schaal mogelijk te maken.

Het vervolg: de SBIR

In de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen wordt nu alle kennis rondom circulaire viaducten en bruggen bij elkaar gebracht. Dit is basis voor de SBIR (Strategic Business Innovation Request) uitvraag die in 2020 de markt op gaat.

Strategic Business Innovation Research, kortweg SBIR, is een manier van inkopen waarmee de innovaties in de markt worden gestimuleerd. Door het onderzoek- en ontwikkeltraject voor innovaties mee te financieren, krijgt het innovatieve vermogen van de markt een boost. Zo kan SBIR echt bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een SBIR-traject werkt als een gefaseerde competitie. Per fase gaan steeds de ondernemingen (of consortia hiervan) met de beste plannen door.

Op dit moment zijn er nog geen 'inkoopklare' werkwijzen of oplossingen voor circulaire viaducten. Met de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten wil Rijkswaterstaat hier verandering in brengen en bruikbare innovaties voor circulaire viaducten laten ontwikkelen die zij daarna als ‘launching customer’ kan gaan toepassen.

Remontage circulair viaduct Reevesluis

Het circulair viaduct bij de Reevesluis bij Kampen is in december 2018 gerealiseerd. In januari is het officieel geopend en in september 2019 is het gedemonteerd. Op dit moment zoeken we een goede herbestemming voor het viaduct. Het viaduct wordt op een andere locatie geremonteerd. Het prototype kan hierna weer verder doorontwikkeld worden.


Sticker Launching Customer