Circulair wegmeubilair


Rijkswaterstaat stimuleert de toepassing van circulair wegmeubilair. Dit doen we door:

  • het bevorderen van bestaande, bijvoorbeeld houten, alternatieven
  • het laten ontwikkelen van nieuwe producten, zoals bio-composiet met gras en riet van het beheersgebied van Rijkswaterstaat
  • nieuwe circulaire ontwerpen.

We werken hiervoor nauw samen met marktpartijen die de materialen ontwikkelen en testen.

Actief bijdragen

Ons doel is om in 2025 voor elke vorm van wegmeubilair een bruikbaar circulair of biobased alternatief te hebben. En om deze alternatieven in elke contractvorm terug te zien. Op deze manier dragen we actief bij aan de ambities van Rijkswaterstaat voor circulair werken: minder grondstofverbruik, minder restafval en minder CO2-uitstoot.

circwegmeubilair

Vervolgacties op voorstellen

Operationeel zijn er drie sporen: daadwerkelijk plaatsen van alternatieven, productontwikkeling en implementatie in de werkprocessen. In 2018 zijn voor deze sporen voorstellen ontwikkeld en in 2019 verwachten we concrete vervolgacties uit te voeren. Bijvoorbeeld het plaatsen van biobased aanwijsborden, houten geleiderail en biobased geluidschermen. Verdere productontwikkeling van biobased geleiderail, verlichting en wegkantsystemen. Voor de implementatie besteden we aandacht aan contractteksten, kaderdocumenten en ruimtelijke inpassing in het areaal.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving
Technology Readiness Level
TRL 2
TRL2
Sticker Launching Customer

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.