Toekomstbestendige natte kunstwerken


Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen, de zogenaamde natte kunstwerken, zijn belangrijke assets van waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze kunstwerken bereikt komende decennia het einde van de levensduur.

De assetmanagers hebben een sterke behoefte aan mogelijkheden om de levensduur van deze natte kunstwerken te verlengen. Anderzijds willen zij bij daadwerkelijke vervanging en renovatie (VenR) de noodzakelijke ingrepen koppelen aan ontwikkeling van het netwerk en gebied waarin het kunstwerk ligt en functioneert.

natkunstwerkbeeld

Samenwerken met kennispartners

Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met de kennispartners Deltares, TNO en Marin in het gezamenlijke Kennisprogramma Natte Kunstwerken. Ook een toenemend aantal marktpartijen participeert. In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken ontwikkelen en delen de partijen kennis en innovatie om:

  • zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de technische en functionele restlevensduur van bestaande kunstwerken
  • levensduur van de kunstwerken te verlengen
  • een nieuw kunstwerk te kunnen ontwerpen waarop innovatieve oplossingen kunnen worden toegepast en tegelijkertijd ingespeeld kan worden op toekomstige netwerk-, gebieds- en klimaatontwikkelingen

Verbinding, kennisdeling en kruisbestuiving

Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken is onderdeel van de onderzoekslijn 'Toekomstbestendige Natte Kunstwerken' van het Nationale Kennisplatform Water en Klimaat. Dit platform zorgt voor een continue verbinding, kennisdeling en kruisbestuiving tussen verschillende thema's op het gebied van water en klimaat in Nederland.

In 2022 zetten we de ingezette onderzoekslijnen voort en werken we aan het beter toepasbaar maken van de resultaten op de praktijk.  Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken breiden we verder uit met advies- en ingenieursbureaus en waterschappen. Gezamenlijk met de nieuwe samenwerkingspartners verkennen we de kennisvragen voor de periode 2023-2024.


Projectsoort
Niet van toepassing

Ontwikkelde kennis, tools en innovaties

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.