Rijkswaterstaat innoveert

Innovatie is nodig om Nederland op een duurzame en betaalbare manier leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Rijkswaterstaat geeft ruim baan aan innovaties op de weg, het water, op het gebied van ruimte en duurzaamheid en informatievoorziening.  Rijkswaterstaat werkt hiervoor nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden.

Deze website geeft een overzicht van de innovaties waar Rijkswaterstaat met partners sinds 2018 aan heeft gewerkt en in 2020 aan gaat werken.

Wegen

Vaarwegen

Watersystemen

Informatievoorziening

Leefomgeving

Innovatiemanagement