Rijkswaterstaat innoveert

Innovatie is nodig om Nederland op een duurzame en betaalbare manier leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Rijkswaterstaat geeft ruim baan aan innovaties op de weg, het water, op het gebied van ruimte en duurzaamheid en informatievoorziening.  Rijkswaterstaat werkt hiervoor nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden.

Deze website geeft een beeld van de activiteiten op het gebied van innovatie bij Rijkswaterstaat.

Wegen

Vaarwegen

Watersystemen

Informatievoorziening

Leefomgeving

Innovatiemanagement