Smart Mobility

Smart Mobility is de verzamelnaam voor alle slimme ontwikkelingen op mobiliteitsgebied. Denk daarbij aan dataverwerking (big data), zelfrijdende auto's, automatisering in verkeers- en mobiliteitsmanagement en nieuwe mobiliteitsdiensten. Deze ontwikkelingen leveren een belangrijke bijdrage aan de ambities van Rijkswaterstaat, zoals vlot en veilig van A naar B reizen. Nieuwe technologieën en diensten maken het mogelijk om bijvoorbeeld slimmer van deur tot deur kunnen reizen en ladingen efficiënter te vervoeren.

Onze eindgebruiker verwacht dat we met onze informatiesystemen en onze infrastructuur inspelen op deze ontwikkelingen. Rijkswaterstaat zet de komende jaren sterk in op verdere verbetering van de dienstverlening aan de (vaar)weggebruiker, in samenwerking met marktpartijen (waaronder serviceproviders). Ook werken we aan verhoogde efficiency van onze eigen werkprocessen.

Voor Smart Mobility zijn op globaal niveau 2 roadmaps gemaakt, die we graag samen met onze bestaande én nieuwe partners verder uitwerken. Klik op de roadmaps voor meer informatie. De roadmaps zijn gecategoriseerd op basis van het netwerk waarbinnen de mobiliteit zich afspeelt, om daar omheen een innovatie-ecosysteem te kunnen vormen.

Praktijkvoorbeelden:

Super EcoCombi

schermafbeelding_2020-05-25_om_16_40_48_1

Meer informatie.

Innovatiestrook A58

20200907-innova58_plattgrond_proeftuin_web

Meer informatie.

Smart patrol

drone_2

Meer informatie.

Virtual Reality voor 3B-bouwblokken

vr_voor_ia-bouwstenen

Autonome drone

autonomedrone_1

Meer informatie.

Incidenten voorspellen

screenshot_demo_randstad

Meer informatie.

Smart Shipping

171130114205ef_z0a0111_1

Meer informatie.

Potentie nieuwe databronnen

potentie_databronnen_1

Asfaltonderhoud voorspellen met big data

schermafbeelding_2020-12-18_om_16_54_41-2

Bekijk de lijst met overige projecten en trajecten in de Innovatie-uitvoeringsagenda.