Smart Patrol


Het programma Smart Patrol stimuleert innovaties in het scheepvaartverkeer- en watermanagement. Samen met de operatie, kennisinstituten en markt worden allerlei nieuwe technieken onderzocht om het Rijkswaterstaat werk slimmer en sneller in te richten. Rijkswaterstaat zet onder meer drones en slimme camera’s in.

RWS Droneteam

Het RWS Droneteam heeft inmiddels een gewaardeerde plaats binnen de scheepvaartoperatie. De maatschappelijke meerwaarde is door een businesscase met 3 scenario’s ook ruimschoots aangetoond.

drone

Drone2Go

Drone2Go is een vervolg op de Drone Challenge van 2018, een traject waarin we samen met de markt en kennisinstellingen onderzoeken hoe RWS automatisch vliegende drones kan inzetten. De ambitie is een autonome en op afstand vliegende drone die 'as a service' geleverd kan worden. Deze drone is dan inzetbaar op meerdere vaste locaties, voor meerdere partijen (autonome drone uit de box bij bijvoorbeeld bestaande verkeersposten/-centrales). Samen met andere first responders (Politie, Brandweer, ILT Aerosensing en NVWA) stimuleren we deze ontwikkeling en daarmee ook de Nederlandse dronesector. Door hierin gezamenlijk op te trekken, wordt een nóg grotere meerwaarde gecreëerd. Ook is aansluiting gezocht bij het Nederdrone samenwerkingsverband, een initiatief van de Marine met de betrokkenheid van o.a. Kustwacht en de TU Delft.

Om deze ambitie op een veilige en verantwoorde manier te bereiken, wordt in kleine stappen getest en geoefend op het praktijkgebied Nijmegen-Tiel. Dit praktijkgebied is op 23 november 2020 geopend door de minister.

Overzichtsbeeld

De 'Challenge Overzichtsbeeld' daagde de marktpartijen uit om te komen met oplossingen die het werk van de operator nóg veiliger maken. Tijdens een kortdurende proef, die eind 2019 plaatsvond, werd door de winnaar één overzichtsbeeld gepresenteerd waarop de hele kolk in één beeld zichtbaar was. Met deze winnaar wordt op dit moment een verdiepend experiment gehouden om de technieken voor een langere periode te beproeven.

geul

Detectie

Bij de 'Challenge Detectie' gingen marktpartijen in oktober 2020 de uitdaging aan om met oplossingen te komen om afwijkingen op objecten, zoals bruggen en sluizen, te detecteren met behulp van slimme technieken, zoals sensoren en camera’s. In de loop van 2021 wordt bekeken hoe we deze technieken voor een langere periode in de praktijk kunnen beproeven.

Risicopredictie op vaarwegen

In 2021 wordt een model om de risicovolle momenten op vaarwegen te voorspellen getest. Dit gebeurt aan boord bij de RWS patrouillevaartuigen in Dordrecht. Het doel is het effectiever en risicogericht inzetten van patrouillevaartuigen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Vaarwegen, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.