Innovatieaanpak

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

De aanpak

Waarom een RWS-innovatieaanpak?

De opgaven waar RWS voor staat, maken dat innovaties nodig zijn. Hoe die innovaties te realiseren, is niet altijd duidelijk. Deze RWS-innovatieaanpak biedt een raamwerk voor (en helpt bij) het gezamenlijk doorlopen van verschillende fasen in het innovatieproces.

Innovatie vraagt om samenwerking binnen en buiten RWS. Alle interne en externe partners hebben specifieke kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheden en een eigen kijk op innovatie. Om met elkaar succesvol te innoveren moet je elkaar daarin wel begrijpen en aanvullen. Deze aanpak biedt een gemeenschappelijke taal en beeld van innoveren.

Voor wie?

De website is bedoeld voor alle RWS’ers en partners in de GWW-sector die willen innoveren.

Werkwijze

Deze innovatieaanpak volgt de innovatie in haar ontwikkeling. Dit is beschreven in fases. De beschrijving in elke fase helpt om met elkaar de innovatie een stap verder te brengen. Als hulpmiddel kun je in elke fase tools en werkbladen gebruiken.

Per opgave of innovatieve oplossing kan het startpunt verschillen voor RWS. Bepaal dan ook eerst in welke fase van de innovatieaanpak je je bevindt. Is de opgave in beeld of nog niet (fase 1)? Is er een idee voor een innovatie (fase 2) en wil je dat idee ontwikkelen tot concept (fase 3)? Wil je een concept-innovatie gaan testen (fase 4) of al toepassen in de praktijk (fase 5)? Of wil je een innovatieve oplossing tot standaard maken in de RWS-praktijk (fase 6)?

In de toolbox staat een overzicht van van alle werkbladen uit de innovatieaanpak.

Rollen binnen een innovatieproces

Innoveren doe je niet alleen, maar samen. De website helpt je daarbij door de verschillende rollen in een innovatieproces te benoemen. Er is een verschil tussen de rol van bestuurder, manager, innovatiecoördinator, projectleider (productie), inkoper, expert, leverancier en asset- of areaalmanager. De verschillende rollen staan toegelicht in het Werkblad Persona’s.