Ontwikkel een werkende oplossing

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 3

Ontwikkel een technisch werkend prototype. Onderzoek ook de sociaal-organisatorische en financiële haalbaarheid. Bepaal zo de haalbaarheid van de gekozen oplossingsrichting. Weet wat in de dagelijkse praktijk veranderd moet worden om de innovatie te laten werken. Neem dit mee in het prototype.

Ontwikkel een werkende oplossing

In deze fase wordt de afweging gemaakt tussen maatschappelijke en financiële kosten en baten. Stop als de oplossingsrichting niet kansrijk blijkt, en kies een andere oplossing.

Voorbeeldproject | drijvende waterkrachtcentrale

3.0 Drijvende waterkrachtcentrale

Het bedrijf EQA heeft een prototype ontwikkeld van een drijvende waterkrachtcentrale. Ze onderzoeken of zo’n centrale voldoende energie kan opwekken om een bouwplaats van duurzame energie te voorzien.

Naar de eerste stap