Breng de opgave in beeld

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Illustratie van een jonge man met blond haar

Zorg ervoor dat de opgave afgebakend en helder omschreven is. Deze opgave oplossen is het doel van het innovatietraject, dus besteedt hier voldoende aandacht aan. Benader partijen met een vergelijkbare opgave én belanghebbenden, en krijg zo steun voor je opgave. Start daarna met het bedenken van oplossingen.

Breng de opgave in beeld

Waar komt een opgave vandaan? Een opgave kan ontstaan uit een bredere transitie, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot. Een organisatie of projectteam kan zelf ook een project-specifieke opgave beschrijven. Bijvoorbeeld om met minder geld hetzelfde niveau van onderhoud voor elkaar te krijgen, zoals bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Tools en links
Tools

Opgave-STORM. De Opgave-STORM is een hulpmiddel bij innovatieopdrachten. Neem contact op via info@innovatiestorm.nl

Links Innovatieagenda RWS, CROW, LEF Future Center, InspiratieWijzer, rwsduurzamemobiliteit.nl

Naar de eerste stap