Uitdaging

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Illustratie van een jonge man met blond haar

Verken de opgave waaraan je wilt werken. Zo baken je de innovatie-uitdaging af.

Breng de opgave in beeld | uitdaging

In deze stap breng je met elkaar de huidige stand van de praktijk in beeld. Waar is ruimte voor verandering? Zo ontstaat een beeld van hoe het nu gaat én waar oplossingen liggen voor de opgave.

De Opgave-STORM kan helpen bij het verkennen van de opgave. Samen bepaal je de omvang van de opgave en bekijk je die van alle kanten. Het werkblad Challenge canvas kan helpen bij het beschrijven van de opgave.

Een voorbeeld: bij de opdracht om minder CO2 uit te stoten, kunnen alle activiteiten waarbij CO2 vrijkomt mogelijk onderdeel van de opdracht zijn. Alles waarbij geen CO2 vrijkomt, valt buiten de opdracht (maar is mogelijk wel onderdeel van de oplossing). Vervolgens focus je op onderdelen waar de grootste impact te behalen valt.

Voorbeeldproject | klimaatneutraal en circulair

Brug in de ochtendzon met zonnecellen, een elektriciteitsmast in de achtergrondHet Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en ProRail werken samen aan de uitvoering van het programma Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten, vanuit de ambitie van IenW om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken.

Tools en links
Tools

Opgave-STORM. De Opgave-STORM is een hulpmiddel bij innovatieopdrachten. Neem contact op via info@innovatiestorm.nl

Links Innovatieagenda RWS, CROW, LEF Future Center, InspiratieWijzer, rwsduurzamemobiliteit.nl

Naar de volgende stap