Belanghebbenden

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Illustratie van een jonge man met blond haar

Breng in beeld wie te maken krijgen met de innovatie. Deze personen kunnen bepalend zijn voor het succesvol behalen van de opgave.

Breng de opgave in beeld | belanghebbenden

Een opgave staat niet op zichzelf. Trek op met mensen en organisaties die een vergelijkbare opgave hebben en mensen die baat hebben bij de oplossing voor de opgave. Bekijk ook wie er juist geen baat heeft bij een oplossing, of wie weerstand heeft tegen een toepassing in de praktijk. Zo bereid je de organisatie erop voor om de innovatie te kunnen ontvangen. Het ingevulde werkblad Challenge canvas biedt hiervoor input.

Schat ook in wie welke rol kan vervullen, en benoem wanneer die rol belangrijk wordt in het innovatieproces. Gebruik hierbij het werkblad Persona’s als hulpmiddel. Zo weet je wat je van elkaar kunt verwachten, en wat iedereen van het innovatietraject kan verwachten.

Een voorbeeld: het voor elkaar krijgen van een zero-emissie-bouwplaats kan niemand alleen. Welke organisaties kunnen helpen bij het realiseren van de opgave? Is er al iemand die zero-emissie kan werken? Wie zou dit kunnen ontwikkelen? Welke regels belemmeren  de ontwikkeling van zero-emissie-bouwplaatsen? Wie kan deze regels aanpassen?

Voorbeeldproject | Fietsbehoeften in beeld

fietser

De bereikbaarheid van Nederland staat onder druk. Dit komt doordat er steeds meer mensen gebruik van de snelweg maken. Uit onderzoek blijkt dat de meeste van de gemaakte ritten relatief kort zijn. Snelfietsen kunnen wellicht een oplossing bieden om de mobiliteitsdruk te verminderen. Daarnaast zijn fietsers sneller, gezonder, productiever en is het ook nog goedkoper.

In het project ‘Fietsbehoeften in beeld’ heeft RWS laten onderzoeken wat de behoeften van fietsers zijn. Zo kan RWS toekomstige innovaties daarbij laten aansluiten om zo het fietsgebruik te stimuleren en zo files op rijkswegen te verminderen.

Tools en links
Tools

Opgave-STORM. De Opgave-STORM is een hulpmiddel bij innovatieopdrachten. Neem contact op via info@innovatiestorm.nl

Links Innovatieagenda RWS, CROW, LEF Future Center, InspiratieWijzer, rwsduurzamemobiliteit.nl

Naar de volgende stap