Draagvlak

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Illustratie van een jonge man met blond haar

Betrek personen die je kunnen ondersteunen; samen ga je (soms) niet sneller, maar kom je wel verder.

Breng de opgave in beeld | draagvlak

Als zowel de opgave als mogelijke partners in beeld zijn, betrek dan de juiste partners bij de opgave. Dit doe je bijvoorbeeld door een samenwerkingsverband te starten. Zorg zo voor de invloed en kennis die het team zelf niet heeft. Betrek alleen die partijen die daadwerkelijk bijdragen aan het zetten van de volgende stap. Informeer de anderen.

Wanneer ongeveer 20% van de partijen een opgave ondersteunt, is er voldoende invloed om deze verder te brengen. Benut ook de innovatiekracht van alle organisaties. Zo hebben de partijen die nadelen ondervinden van hoe het nu gaat, vaak al een beeld van mogelijke oplossingen.

Voorbeeldproject | samenwerkingsverband Green Deal

373718

Met de Green Deal-aanpak wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Tools en links
Tools

Opgave-STORM. De Opgave-STORM is een hulpmiddel bij innovatieopdrachten. Neem contact op via info@innovatiestorm.nl

Links Innovatieagenda RWS, CROW, LEF Future Center, InspiratieWijzer, rwsduurzamemobiliteit.nl

Naar de volgende fase