Bedenk oplossingen

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

2_Gezicht - fase 2

Zoek naar oplossingen die passen bij je opgave. Als die er zijn, ga dan naar fase 5 en fase 6 en koop de oplossingen in. Als die er niet zijn, start dan een innovatietraject. Betrek de juiste personen. Voor complexe opgaven zijn vaak meerdere oplossingen nodig. Stem deze af.

Bedenk oplossingen

Als er nog geen oplossingen bestaan, maak je in deze fase de keuze om:

  • De markt te vragen om voor je te innoveren, of;
  • het traject gezamenlijk op te pakken, of;
  • zelfstandig te innoveren.

Zo wordt duidelijk welke innovatieroute je met het team kiest. Ook als de markt een oplossing ontwikkelt, of de innovatie al verder ontwikkeld is, is het zinvol fase 3 en 4 door te lezen. Zo kan RWS onderdelen van het innovatieproces oppakken waar nog onvoldoende aandacht voor is geweest, zoals een strategie om de innovatie tot standaard te maken.

Voorbeeldproject | prijsvraag randconstructies

Een rode volkswagen van TNO test de rand van een weg

Met een prijsvraag daagde het Innovatie TestCentrum (ITC) de markt uit om innovatieve ideeën te ontwikkelen die van de weg geraakte weggebruikers in staat stellen zo veilig en schadevrij mogelijk de weg weer op te rijden. Het leverde 10 inzendingen op. Vier inschrijvers wonnen de prijsvraag. Vervolgens zijn de proefvakken met de winnende constructies op de A58 nabij Etten-Leur gerealiseerd. Zo is met deze prijsvraag fase 2, 3 en 4 doorlopen.

Naar de eerste stap