Inventarisatie

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

2_Gezicht - fase 2

Onderzoek of er (deel)oplossingen beschikbaar zijn. Deze kennis is de basis voor de verdere technologische ontwikkeling.

Bedenk oplossingen | inventariseren

Start met het verzamelen van de informatie over mogelijke (bestaande) oplossingen voor de opgave. Dit kan op internet en door te spreken met specialisten binnen en buiten de eigen organisatie. Experts hebben vaak een breed netwerk en kunnen dus uitstekend helpen.

Om tot een oplossing te komen, maak je een overzicht van:

  • bestaande oplossingen;
  • bedrijven die deze aanbieden;
  • initiatieven uit het verleden.

Deel dit overzicht met experts en vraag om aanvullingen. Vervolgens breng je in beeld waarom eerdere initiatieven niet werkten. De Storm-methodiek (variant 1) kan helpen innovaties te koppelen aan de opgave.

Bepaal vervolgens of de gevonden oplossingen voldoende bijdragen aan het behalen van de opgave. Gebruik het werkblad Selectiecriteria hierbij als hulpmiddel.

In veel gevallen bestaat er al een (deel)oplossing. Als er al waardevolle oplossingen zijn, kun je naar fase 5 om de innovatie in de praktijk te brengen. Het team vraagt de markt of ze de oplossing kunnen aanbieden. Vervolgens kan het team via inkoop de oplossing opnemen in het inkoopplan en de documenten voor aanbesteding.

Voorbeeldproject | bevermanagement

2.1 Bever

Er komen steeds meer bevers in Nederland.  Ze kunnen door hun graafwerkzaamheden een gevaar vormen voor bestaande dijken. Vanuit een inventarisatie naar mogelijkheden om graafrisico’s te voorkomen is een handzaam voorbeeldenboek met foto's opgesteld. Dit boek geeft een overzicht van een aantal praktische maatregelen voor een verantwoord beheer van beverpopulaties en hun leefgebieden. De inventarisatie leverde voldoende oplossingsmogelijkheden op; het bleek niet nodig te zijn een innovatietraject te starten.

Naar de volgende stap