Pas de innovatie toe in de praktijk

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 5

Maak de ontwikkelde of ingekochte innovatie tot standaardoplossing. Gebruik de innovatie in verschillende praktijksituaties. Daarmee toon je de kwaliteit van de innovatie.

Pas de innovatie toe in de praktijk

Neem als team ook de laatste hobbels rond het gebruik in de praktijk weg door alle voorwaarden en processen hiervoor in te richten. Dan heb je een innovatie die voldoet aan alle gebruikseisen.

Voorbeeldproject | verbeter- en investeringsvoorstellen

Jonge man met rugzak kijkt tegen de zon in naar een leergebied langs de Ijssel

Rijkswaterstaat stimuleert in een leerruimte de eigen organisatie en de partners om met verbeter- en investeringsvoorstellen te komen. Op basis van een plan van aanpak kunnen vervolgens binnen het lopende contract verbeteringen en innovaties in praktijk worden gebracht.

Naar de eerste stap