Inkopen

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 5

Koop de innovatieve oplossing in, betrek hierbij inkoopadviseurs.

Pas de innovatie toe in de praktijk | inkopen

In de meeste gevallen zal RWS de innovatie inkopen, ook als RWS zelf in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de innovatie. Voordat de innovatie in de praktijk wordt toegepast, zoek je met elkaar naar de juiste vorm om in te kopen. Dit kan via de normale weg (via uitvragen of gunnen op EMVI-criteria) of via een speciaal traject; inkoopadviseurs kunnen hierbij helpen.

Is in fase 2 gekozen om de innovatie door de markt te laten ontwikkelen? Dan hangt het af van de manier van aanbesteden hoe RWS nu kan inkopen. Een Innovatiepartnerschap geeft ruimte om bij dezelfde partij(en) de innovatie in te kopen. Bij een SBIR-traject zal RWS na het R&D-traject opnieuw moeten aanbesteden.

Uiteraard wordt aanbesteed op selectiecriteria. Als er meerdere innovaties worden aangeboden, kan een methode als BREEAM of het gebruik van DuboCalc helpen bij het vergelijken van de aanbiedingen op duurzaamheid.

Voorbeeldproject | buyer group

Man met bord 'Ja is het uitgangspunt'

De overheid kan als launching customer innovaties aanjagen door de inkoopkracht beter te benutten voor het versnellen van duurzame transities en innovatief in te kopen. Een manier om dit te organiseren is te werken via een buyergroup.

Naar de volgende stap