Projectomgeving

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 5

Analyseer de impact van de innovatie op de prestaties van het gehele systeem, zoals een vaarweg, dijk of brug. Stel nieuwe prestatie-eisen en beheersmaatregelen vast.

Pas de innovatie toe in de praktijk | projectomgeving

Kijk naar de projectomgeving en de bredere omgeving waar de innovatie landt. Hoe beïnvloedt de innovatie de vastgestelde prestatie-eisen van dit systeem? Dit kan via het werkblad RAMS-analyse. Stel daarbij onder andere de volgende vragen:

  • Welke nieuwe bedreigingen beïnvloeden de prestaties, nu de innovatie is toegevoegd aan het systeem?
  • Wat is de impact op andere lopende projecten binnen het systeem?
  • Hoe kan RWS omgaan met de vastgestelde (nieuwe) risico’s, wat zijn beheersmaatregelen?
  • Waar in de organisatie zijn (financiële) besluiten nodig?

Voorbeeldproject | Living lab InnovA58

Drukte op de A58 waarlangs de proeftuinen zijn ingericht

Met het Living Lab InnovA58 verbindt Rijkswaterstaat duurzame doelen voor de lange termijn met concrete beproevingen bij InnovA58. We zoeken continu welke innovatie op welk moment op welke plek het beste kan landen. Daarom hebben we binnen de Proeftuin InnovA58 meerdere proeftuinen: een Innovatiestrook, Innovatiepaviljoen en Verzorgingsplaats 2.0. Dit is allemaal zoveel mogelijk gebundeld bij verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 bij Oirschot. Daarnaast werken we samen met de andere zeven infraprojecten binnen SmartwayZ.NL. En verder hebben we het realisatiecontract voor de wegverbreding die in 2024  wordt uitgevoerd. Ook dat kan een proeftuin zijn, of juist de plaats waar innovaties worden toegepast.

Naar de volgende stap