Toepassen

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 5

Zoek een mogelijkheid om de oplossing in een project toe te passen.

Pas de innovatie toe in een project | toepassen

De innovatieve oplossing moet als nieuwe standaard landen in de dagelijkse praktijk van RWS. In voorgaande fases is hier al rekening mee gehouden, bijvoorbeeld door potentiële eindgebruikers regelmatig te betrekken. Daarnaast is al in kaart gebracht met wie je moet samenwerken of afstemmen om de toepassing in de praktijk tot een succes te maken.

Er zijn binnen RWS meerdere mogelijkheden om innovaties toe te passen:

  • Innovatie inbrengen in een project als (gedeeltelijke) vervanging voor bestaande oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld een renovatie- of ontwikkelproject zijn. Het helpt als de projectleider kan aantonen dat hij of zij echt voordeel heeft bij deze oplossing.
  • Het inrichten van een ‘leerruimte’ binnen bestaande beheer- en onderhoudscontracten om de innovatie verder te testen. Er is bijvoorbeeld ruimte om te leren binnen het programma ‘Self Supporting Rivier Systeem’ of binnen het onderhoudscontract voor verkeersborden.

Voorbeeldproject | Houtribdijk

5.2 houtribdijk

RWS heeft de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen deels versterkt met brede, zandige oevers. Dit is een andere methode dan de traditionele versterking met breuksteen. Building with Nature, ofwel bouwen met de natuur als uitgangspunt. In 2018 is RWS een nieuw, meerjarig monitoringsproject opgestart in samenwerking met de TU Delft. Op deze manier kan deze innovatie met zandige oevers bij de Houtribdijk breder worden toegepast in Nederland en daarbuiten.

Naar de volgende stap