Opschalen

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 5

Bereidt de bredere opschaling van de toepassing voor. Breng hiervoor in kaart welke aspecten opschaling beïnvloeden.

Pas de innovatie toe in de praktijk | opschalen

De kernvraag in deze stap is hoe je na het eerste gebruik de innovatie snel breder kunt inzetten. Personen in deze omgeving (projectleiders, eindgebruikers, bedrijven, etc.) moeten zich comfortabel voelen om de innovatie te gaan gebruiken.

Het is van belang dat de gebruikers en/of projectleiders kunnen omgaan met de innovatie. Als er onvoldoende kennis is bij de gebruikers, zal het team hiervoor een training moeten ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld via een brancheorganisatie of in het geval van RWS bij het Corporate Learning Center. Een ambassadeur kan helpen om de innovatie onder de aandacht te brengen binnen de organisatie en de GWW-sector.

Soms is het ook nodig om nieuwe infrastructuur aan te leggen om de innovatie te laten werken, zoals in het voorbeeld van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Dit vraag om grote investeringen. Zoek als dit nodig is extra ondersteuning voor afspraken over geld, verdelen van het risico of langjarige levercontracten.

Niet alleen RWS, maar ook bijvoorbeeld toeleveranciers en beleidsmakers moeten de omgeving aanpassen om de innovatie in gebruik te nemen. Is de omgeving buiten RWS hier klaar voor?

Voorbeeldproject | Laadstations

5.1 laadstation

Om elektrisch rijden te stimuleren, moeten er voldoende laadstations zijn. RWS stimuleert het realiseren van laadinfrastructuur op de verzorgingsplaatsen. Zo draagt RWS bij aan de overstap naar elektrisch rijden.

Naar de volgende stap