Monitoren

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 5

Richt monitoring in tijdens de eerste toepassing in de praktijk én in de gebruiksfase daarna.

Pas de innovatie toe in de praktijk | monitoren

Monitoring van de innovatie is van belang. Hoe gedraagt de innovatie zich in de praktijk? Welke aspecten vragen nog aandacht? Hiervoor kan een monitoringsaanpak opgezet worden. Een aantal punten waar op gelet kan worden bij het inrichten van deze aanpak, zijn:

  • Welke vragen zijn er nog? Hoe verhouden gebruikers zich tot de innovatie bijvoorbeeld?
  • Wat is echt nodig om de innovatie in de productie op te nemen?
  • Is er voldoende geld, tijd en aandacht beschikbaar?

Monitoring loopt ook door in de gebruiksfase. Zo kun je nagaan of de innovatie werkt volgens de gestelde eisen.

Voorbeeldproject | Zandmotor

5.5 Zandmotor

De resultaten van tien jaar zandmotor laten zien dat een zandmotor-concept een reële toepassing kan zijn voor het beheer en onderhoud van de kust. In het kennisprogramma zeespiegelstijging onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op welke andere plekken een zandmotor  toepasbaar is.