Roadmaps

Rijkswaterstaat werkt voor de innovatieopgaven met roadmaps. Hierbij zijn de doelen op een tijdlijn geplaatst en worden de belangrijkste activiteiten en tussenmijlpalen benoemd. Er zijn alleen roadmaps gemaakt voor opgaven waarvoor Rijkswaterstaat een belangrijke of trekkende rol heeft. Rond de opgaven werken we samen met andere opdrachtgevers, marktpartijen, (georganiseerde) burgers en kennisinstellingen. Met de beste deskundigen vormen we samen een innovatie-ecosysteem rond zo’n roadmap. Wie precies wat en wanneer gaat doen, bepalen we per roadmap.

De status van de roadmaps verschilt. Zo zijn de roadmaps voor sluizen en voor bouwplaats & bouwlogistiek al aardig in beeld gebracht en met de markt besproken. Voor andere opgaven is een 1ste aanzet gemaakt, maar moet deze nog besproken worden met partners. De precieze aanpak met roadmaps en de relatie met de Innovatie-uitvoeringsagenda focuspunten staan in het kader.

Zo werkt de roadmap-aanpak

  • Per roadmap wordt een beperkt aantal onderwerpen op hoofdlijnen benoemd.
  • Definiëring van de doelen en ambities voor 2030 gebeurt zo scherp mogelijk.
  • We bepalen waar we nu staan zodat een beeld ontstaat van de opgaven.
  • In de Innovatie-uitvoeringsagenda 2021-2022 definiëren we de concrete innovaties waar de komende 2 jaar aan wordt gewerkt.

Het grote geheel

De focuspunten en roadmaps houden nauw verband en zijn dan ook complementair aan elkaar. 2 thema’s die duidelijk naar voren komen uit de focuspunten en roadmaps zijn duurzaamheid en digitalisering, dit werkt overal in door.

Bijvoorbeeld, bij Vervanging en Renovatie zijn duurzaamheid en digitalisering randvoorwaarden. Hier zie je dat verschillende roadmaps van de focuspunten Klimaatneutraal en Circulair en Data & IV nauw verbonden zijn met focuspunten Vervanging en Renovatie. Hetzelfde geldt voor Smart Mobility, waarbij slim gebruik van de netwerken moet bijdragen aan de duurzaamheidsopgave. Maar is dit niet mogelijk zonder de roadmaps van Data & IV, waarbij de digitale technieken het technische succes vormen voor Smart Mobility. Zo zijn ze als geheel met elkaar verbonden!

Doe mee!

We nodigen u graag uit om samen met ons de verschillende roadmaps verder vorm te geven, tussendoelen te bepalen en te realiseren. Hiervoor vragen we innovatievoorstellen op proces en techniek. Ook vragen we bereidheid om te investeren in een duurzame relatie. Het actief delen van kennis is hierbij een essentiële conditie voor alle deelnemende partijen. Dit maakt opschaling mogelijk waarmee we organisatie- en sectoroverstijgend onze krachten bundelen om de maatschappelijke doelen van Nederland te bereiken!

Wilt u meedoen? Kijk dan snel per roadmap hoe u het beste met ons in contact kunt komen.