Innovatiestrook A58


Rijkswaterstaat bouwt langs de A58 de ‘Proeftuin InnovA58’. Op de plek van verzorgingsplaats Kloosters bij Oirschot bevindt zich een unieke testlocatie voor infra-innovatie. Het is een onderdeel van het project InnovA58, de wegverbreding van de A58.

De proeftuin omvat drie onderdelen: (1) een Innovatiestrook langs de snelweg, (2) een Innovatiepaviljoen en (3) Verzorgingsplaats 2.0 op en rondom verzorgingsplaats Kloosters.
Deze opzet maakt de proeftuinen praktisch, efficiënt en zichtbaar. Het is daarmee uniek in Europa.

Innovatiestrook: van asfalt tot bamboeborden

Jaarlijks komen nieuwe, duurzame materialen en werkwijzen op de markt voor wegen, energie en wegmeubilair. Rijkswaterstaat test op de nieuwe Innovatiestrook langs de A58 deze innovaties uitgebreid voor gebruik. Hoe reageert duurzaam asfalt op de Nederlandse seizoenen? Hoe reageert een duurzaam verkeersbord op een regenachtige periode? En hoe wekt het geluidscherm van de toekomst energie op voor zijn omgeving?

Daarom legden we in 2021 de Innovatiestrook aan langs de A58 (tussen Tilburg en Eindhoven) met een lengte van maar liefst 1400 meter. Het uitgangspunt was om innovaties zo veel mogelijk op, aan of rond de weg te testen en monitoren. Zo doen we ervaring op met het testen en implementeren van innovaties in de praktijk, zodat de kans op succesvolle, structurele toepassingen groeit. Ons doel is een aantal van deze innovaties daadwerkelijk toe te passen bij de A58-wegverbreding.

Aanbesteding innovatiestrook Kloosters

Rijkswaterstaat gunde de opdracht voor de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters aan VolkerWessels-onderneming Gebr. Van Kessel. In de zomer van 2021 start de aanleg van de Innovatiestrook. Geheel in de bedoeling van de Innovatiestrook streeft het bouwbedrijf ernaar om dit met zo min mogelijk CO2-uitstoot te doen (emissieloos) onder het motto ‘samen Co2 wegwerken’.

Kort daarna start men naar verwachting met de eerste testen van innovaties. We starten onder andere met het testen van vier verschillende soorten asfalt, geproduceerd met natuurlijke of circulaire materialen. We zoeken naar duurzame wegverhardingen die zo lang mogelijk meegaan. Ook testen we nieuwe wegmarkeringen. In de toekomst wordt ook gedacht aan het testen van energieopwekking, slimme mobiliteit en verlichting.

De Innovatiestrook omvat een dubbele verbindingsweg, zodat verzorgingsplaats Kloosters altijd bereikbaar is. Ook bijvoorbeeld wanneer we na een testperiode het wegdek vervangen. Er is altijd ten minste 1 van de 2 verbindingswegen open.

wattway innovstrook

Innovatiepaviljoen

In de buurt van de Innovatiestrook gaan we samen met partners een Innovatiepaviljoen bouwen. Kennisinstellingen, lokale ondernemers en omwonenden werken hierin samen op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen. In het innovatiepaviljoen kunnen bezoekers innovaties ervaren. Het paviljoen bevindt zich op dit moment in de fase van een schetsontwerp. Het bouwen van dit paviljoen is op zichzelf ook een innovatief traject waarbij we op een natuurlijke wijze ontwerpen en energieneutraal bouwen met toepassing van duurzame materialen.

Verzorgingsplaats 2.0

Een ander onderdeel van de Proeftuin InnovA58 is de Verzorgingsplaats 2.0, die we inrichten op de huidige verzorgingsplaats Kloosters. De Verzorgingsplaats 2.0 richt zich op nieuwe diensten die op, aan of langs de weg passen bij de behoefte van weggebruikers. Dit kan bijvoorbeeld zijn informatievoorziening over de streek, ontspanningsfaciliteiten op de rustplaats of geïntegreerde oplaadsystemen voor elektrische auto’s. Mogelijk kunnen in de toekomst bezoekers hier bestelde producten afhalen en streekproducten kopen.

InnovA58 en Living Lab: denken, durven én doen

In het project InnovA58 verbreden we de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder van twee naar drie rijstroken. Om innovaties te laten slagen, lanceren we eind 2020 een Living Lab. Het Living Lab is een virtuele ruimte in de vorm van een informatieloket. Marktpartijen kunnen zich hier melden met innovatieve ideeën. Rijkswaterstaat kijkt dan of het mogelijk is om tot afspraken te komen om die ideeën toe te passen of uit te proberen. De faciliteiten die Rijkswaterstaat hiervoor tot zijn beschikking heeft, zoals bijvoorbeeld de innovatiestrook, kunnen hiervoor worden benut. De ervaringen in het Living Lab worden breed gedeeld binnen het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL en met de omgeving en regiopartners.

20200907-InnovA58 Plattgrond Proeftuin WEB


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 1

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.