Vervanging en Renovatie

Nederland beschikt over een uitstekende infrastructuur. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dat zo blijft. Veel bruggen, sluizen en tunnels zijn aangelegd vanaf de jaren 50 en naderen het einde van hun levensduur. Als we willen dat de netwerken blijven functioneren, dan moeten veel van deze objecten binnen afzienbare tijd geheel of gedeeltelijk vervangen of gerenoveerd worden. Deze Vervangings- en Renovatieopgave (VenR) voor de infrastructuur speelt nu al, en groeit de komende tien jaar nog verder. Alleen al om deze opgave qua omvang aan te kunnen, is innovatie nodig. Daarnaast willen we onze netwerken tegelijkertijd – waar mogelijk – groener en slimmer maken. Kortom: Rijkswaterstaat wil de bestaande infrastructuur de komende decennia verjongen, vernieuwen en verduurzamen.

Dat bereiken we door te investeren in onze bestaande infrastructuur en door te focussen op innovaties die onze netwerken op een kosteneffectieve manier toekomstbestendig, groener, slimmer maken. Daarmee kan Rijkswaterstaat de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van (vaar)wegen blijven garanderen.

Roadmaps

Voor Vervanging en Renovatie zijn vijf roadmaps gemaakt, die we graag samen met onze bestaande én nieuwe partners verder uitwerken. Klik op de roadmaps voor meer informatie. De roadmaps zijn gecategoriseerd op basis van het objecttype, om zo een innovatie-ecosysteem te kunnen vormen.

Praktijkvoorbeelden:

Innovatiestrook A58

wattway_innovstrook

Circulair viaduct

foto_1_circulair_viaduct

Circulair wegmeubilair

rijkswaterstaat-teksten-lege-berm_1

Vitale assets met voorspelbaar onderhoud

vitale_assets_1

InSAR: deformatiemonitoring van kunstwerken

knipsel2

Toekomstbestendige Natte Kunstwerken

natkunstwerkbeeld

Asfaltonderhoud voorspellen met big data

schermafbeelding_2020-12-18_om_16_54_41

Opgave STORM

brugstorm

Bekijk de lijst met overige projecten en trajecten in de Innovatie-uitvoeringsagenda.