Vervanging en Renovatie

Verjongen, vernieuwen en verduurzamen van infrastructuur

Ons waterrijke land telt honderden bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. Dagelijks maken miljoenen mensen hiervan gebruik om van A naar B te komen. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom is het tijd om ze te vernieuwen. Slimme en duurzame technieken kunnen bijdragen aan kostenbesparing en toekomstbestendigheid van deze omvangrijke klus.

Uitgelicht

Op die manier vernieuwen we de infrastructuur voor de komende generaties en kan de (vaar)weggebruiker ook in de toekomst vlot, veilig en duurzaam van A naar B.

Samen met andere infrabeheerders en de markt werken we aan een robuust netwerk voor de toekomst. Dat betekent ook verkeershinder in de komende jaren. We moeten een complexe puzzel leggen die naast flinke investeringen ook vraagt om menskracht en specifieke kennis. Tijdens alle stappen communiceren we open met de gebruikers, de omgeving en bestuurlijke stakeholders over dilemma's, mogelijkheden en keuzes. Zo weten wij en zij wat we van elkaar kunnen verwachten en kunnen we goed samenwerken.

De innovatieopgave Vervanging en Renovatie is onderverdeeld in 5 roadmaps.

Roadmaps

Praktijkvoorbeelden