Circulair wegmeubilair


RWS heeft de ambitie om in 2030 / 2050 klimaatneutraal te zijn en circulair te gaan werken. Om deze doelen te bereiken moet het hele areaal klimaatneutraal worden en circulair worden beheerd en aangelegd. Om volledig circulair te werken moet je dus ook het wegmeubilair verduurzamen.

het gaat dan bijvoorbeeld om 60.000 verkeersborden, 5.500 portalen en 8.000 km geleiderails. Er zijn nu al toepasbare circulaire  alternatieven en de markt innoveert door. Dat is ook nodig om alle doelstellingen te halen.

Circulair wegmeubilair maakt onderdeel uit van de RWS Innovatieagenda 2030 bij het onderdeel Duurzame kunstwerken.

Hergebruik van objecten

Voor stalen en aluminium producten zijn al veel mogelijkheden voor hergebruik van de objecten zelf. RWS wil hergebruik stimuleren. Marktpartijen zetten in op verbetering van de eigen processen voor het verwijderen van folies, coatings en verf.

Nu kan dit al bij verkeersborden, geleiderails en portalen maar RWS wil ook het hergebruik van lichtmasten, wegkantsystemen en aanwijsborden stimuleren. Samen met de bewegwijzeringdienst (NBD) en de markt is hier veel duurzaamheidswinst te behalen.

Wegbeeld van de toekomst

Hoe ziet de inrichting van de weg er in 2050 uit? Met het idee in het achterhoofd dat, een lege berm een veilig berm is, kijken we wat de opties zijn; ook met het oog op de introductie van slimmere auto’s. Bekijk op de pagina 'De weg in 2050' hoe de weg van de toekomst eruit kan zien.

Rijkswaterstaat-teksten-lege-berm

Productinnovaties

De markt blijft innoveren met het recyclen van materialen. Zoals  het recyclen van textiel voor picknick tafels, verpakkingsafval voor kolken en buizen en biobased materiaal voor borden, picknicksets en armaturen.

Daarnaast worden producten geschikter gemaakt voor meerdere levenscycli. RWS is geïnteresseerd in deze innovaties en zal deze altijd testen op functionaliteit en veiligheid.

Nieuwe innovaties kunnen worden ingebracht bij het Innovatieloket van RWS en als dat nodig is getest op het areaal.

RWS heeft ook zelf de markt gescand op beschikbare producten en die ondergebracht in een productencatalogus Circulair wegmeubilair, dit is de stand van zaken van medio 2020. (zie pdf in rechterbalk)

Procesinnovaties

Om de materiaalcirkels te sluiten is meer nodig dan andere producten. Ook de processen van RWS en de markt moeten worden aangepast. Voor wegmeubilair wordt onder andere gewerkt aan een gezamenlijke of centrale opslag van producten als geleiderails, borden en portalen. Met de markt wordt gezocht naar de beste oplossingen.

Daarnaast wordt de toepassing van materiaalpaspoorten verder verkend om de juiste informatie te hebben voor volgende levenscycli.

Circulair wegmeubilair in 2022

Voor de meeste onderdelen gaan we verder met ontwikkelingen. Een belangrijk onderdeel wordt het doorontwikkelen van "de weg in 2050". Verder komt er een prijsvraag over botsvriendelijk wegmeubilair, wordt hergebruik van portalen en aanwijsborden doorontwikkeld en testen we met ProRail duurzame geluidschermen op de innovatiestrook. Ook komt er een onderzoek naar mogelijkheden van een stand alone lichtmast met zonnepanelen.

Bekijk  op de pagina 'De weg in 2050' hoe de weg van de toekomst eruit kan zien.
Bekijk hier de video Circulair wegmeubilair: bebording.
Bekijk hier de video Circulair wegmeubilair: geleiderails.
Bekijk hier de video Circulair wegmeubilair: portalen.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 7
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

Productenoverzicht - voor visueel beperkten

Bent u slechtziend? Open dan deze pdf.

Wegbeeld van de toekomst