Roadmap Stormvloedkeringen

Deze Roadmap Stormvloedkeringen laat zien welke richting Rijkswaterstaat met innovatie op beweegt om de doelen die gesteld zijn voor 2030 te realiseren. Bovenaan in de roadmap ziet u de doelstellingen. Aan de linkerzijde staan de voorgenomen strategieën. De roadmap toont, in voorgenomen volgorde, de uit te voeren stappen die aan elke strategie bijdragen.

RWS-22-0635-Innovatie-Roadmap-Stormvloedkeringen-v1 Doelen 2030 Inrichten werk- en leeromgeving die leidt tot robuuste operationele organisatie

Uitgeschreven tekst Roadmap Stormvloedkeringen

Doelen

  • Verwerken van voortschrijdend inzicht tbv verbetering prestatie kering
  • De meerjarenopgave meer in control
  • Efficiënter aantoonbaar aan prestatie-eisen te voldoen
  • Duurzaam (oa hergebruik hulpconstructies voor onderhoud, conservering (circulariteit en milieubelasting) en energievoorziening)
  • Robuuste inschatting faalkansen
  • Voldoen aan veranderende eisen
  • Areaal actueel, betrouwbaar en compleet in beeld: technische staat en restlevensduur.
  • Adaptatiestrategie van SVK in relatie tot het waterveiligheidssysteem met handelingspersoectief
  • Meer leren van elkaar, intern en extern
  • Werk- en leeromgeving die leidt tot robuuste operationele organisatie

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Innovatieloket.

Hotspots

Doelen 2030

Lees de uitgebreide omschrijving van de doelstelling onder de Roadmap.

Inrichten werk- en leeromgeving die leidt tot robuuste operationele organisatie

A Inrichten werk- en leeromgeving waarin je bestaande kennis en informatie goed ontsluit.

B. Inrichten werk- en leeromgeving die de operatie in staat stelt om te oefenen.