Klimaatadaptatie

Ruimte maken voor klimaatverandering

Klimaatadaptatie is in 2023 toegevoegd als focuspunt bij de update van de Innovatieagenda 2030. De ambitie luidt: 'Wij houden Nederland op de kaart, door ruimte te maken voor klimaatverandering'. Deze ambitie fungeert als een wenkend perspectief waarop we onze organisatie kunnen richten en de verbinding en samenwerking met onze partners kunnen versterken. Een uitgebreide omschrijving van het focuspunt Klimaatadaptie staat in de Innovatieagenda 2030 op pagina 17 en 18.

Roadmaps

De roadmaps voor Klimaatadaptatie worden in een latere fase uitgewerkt.