Data en Informatievoorziening

Voorspelbaar, veilig en betrouwbaar dankzij data

Rijkswaterstaat wordt steeds meer een 'datagedreven' organisatie. Informatievoorziening (IV) gaat over het toegankelijk en inzichtelijk maken van data ter ondersteuning van ons werk. Zowel op kantoor als bij aanleg, beheer en onderhoud van rijkswegen en -wateren. Maar ook bij bruggen, sluizen en tunnels.

Uitgelicht

VR_uitgelicht-nieuwe databronnen

Momenteel staan we voor urgente, grote en complexe vervanging- en renovatieopgaven van sluizen, bruggen, tunnels, et cetera. Data en IV speelt hierin een sleutelrol. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van data met sensors in en om bouwwerken zodat we beter kunnen voorspellen wanneer en waar onderhoud nodig is.

Met de komst van steeds meer autonome voertuigen en zelfvarende schepen is het noodzaak ook onze digitale infrastructuur hierop meer voor te bereiden, onder meer met slimme(re) centrales en verkeersmanagement.

We willen de kansen die digitalisering biedt, zo veel mogelijk benutten om het werk van Rijkswaterstaat beter, slimmer, sneller en goedkoper te organiseren. Daarvoor is het van belang om dataketens te standaardiseren en informatie beter af te stemmen op de gebruiker. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke userinterface voor vaarwegverkeersleiders. De innovatieopgave Data en IV is onderverdeeld in 3 roadmaps.

Roadmaps

Doe mee!

Wilt u meedoen? Kijk dan snel per roadmap hoe u het beste met ons in contact kunt komen.

Push je innovatie

Er wordt op dit moment gewerkt aan een update van de roadmaps Enabling Technologies en Sensoring & AI.

Lees hier meer algemene informatie over de roadmaps.

Praktijkvoorbeelden