Asfaltonderhoud voorspellen met bigdata


Asfaltonderhoud is jaarlijks een grote kostenpost. Voor rijkswegen bedragen die kosten ongeveer 200 miljoen euro per jaar. Door het ontwikkelen van nieuwe tools en het gebruik van big data-analyses kunnen we beter voorspellen waar en wanneer we het asfalt moeten onderhouden op onze wegen. Door gericht asfaltonderhoud besparen we kosten, beperken we verkeershinder en vergroten we de verkeersveiligheid. Daarnaast leidt dit tot een lagere CO2-uitstoot en een reductie van grondstof- en energieverbruik.

Voortgang

In de afgelopen tijd is veel kennis opgedaan over het gebruik van big data om gerichter asfaltonderhoud mogelijk te maken. Enkele resultaten: Er is een proof of concept (geschiktheidscheck) gerealiseerd om data uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en aannemers. Het gaat om productie-, aanleg- en gebruiksdata. Doel van de data-uitwisseling is om de levensduur te volgen en te voorspellen. Maar ook om materialen en aanleg te innoveren, gericht op langere levensduur, lagere kosten, minder materiaalgebruik en minder CO2 -emissie.

Schermafbeelding 2020-12-18 om 16.54.41

We zijn nu zover dat we incardata uit 20.000 auto’s kunnen gebruiken over de toestand van de weg zoals stroefheid en hobbels. Hiervoor hebben we dashboards gemaakt waarmee wegbeheerders van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten de toestand van de weg kunnen volgen. Ze kunnen bijvoorbeeld schade aan hun infrastructuur zien aankomen. Als vervolg gaat DG Mobiliteit incardata met behulp van een Europese aanbesteding verkrijgen. Hiermee kan het uiteindelijk een faciliteit worden voor alle wegbeheerders. Ook is er een dashboard voor de rafelingstoestand van rijkswegen gerealiseerd. Hiermee is over elk hectometervak informatie snel inzichtelijk (zie afbeelding).

Afspraken

De afgelopen tijd zijn afspraken gemaakt over de levering van gegevens. Deze afspraken maken het mogelijk om op een betrouwbare manier met data van verschillende partijen om te gaan en is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk op grotere schaal data tussen verschillende partijen uit te kunnen wisselen.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.