Roadmap Digital Twins

Deze roadmap is tijdelijk 'under construction'.

Versie: 26 maart 2021

RWSinnoveert_Roadmaps_Digital Twins

Missie

In 2030 alle assets als realtime digital twin verbonden met interne en externe databronnen en modellen. Dit moet ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat een integrale benaderingswijze heeft voor het maken van afwegingen waarbij de objectenomgeving en klimaatverandering wordt meegenomen. Hiervoor is behoefte aan een visueel toegankelijke manier om informatie met elkaar te verbinden.

Uitdagingen

Om de missie te behalen moeten we eerste stappen zetten. Hierbij lopen we nu praktisch aan tegen de volgende punten waarmee we graag samen met onze partners naar oplossingen zoeken:

  • Een integrale en samenhangende implementatie van digital twins is noodzakelijk, waarvoor de eerste stap is om een visie, strategie en beschrijving van de eerste stappen naar implementatie moeten worden ontwikkeld. Dit wordt ontwikkeld voor de zomer van 2021.

Momenteel zijn er namelijk al vele proof-of-concepts (POC's), maar deze zijn doorgaans voor een losse toepassing of project. Dit komt de samenhang, beheersbaarheid en onderhoudbaarheid niet ten goede.

  • Er is binnen Rijkswaterstaat nog onvoldoende kennis opgedaan over wat er komt kijken bij het inrichten van een digital twin voor de verschillende Rijkswaterstaat-toepassingen.

Om de bovenstaande praktische uitdagen te lijf te gaan, is er veel behoefte aan kennisontwikkeling:

  • Er is onderzoek nodig naar het verbinden van de diverse databronnen die de digital twin werkbaar en operationeel moeten houden.
  • Er moet worden bepaald hoe we tot een toegankelijke en begrijpelijke visualisatie komen.
  • De integratie van objectniveau naar regionaal niveau is belangrijk om omgevingsfactoren van het areaal, bijvoorbeeld in het kader van klimaatverandering, mee te kunnen nemen.

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen willen we aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt en kennisinstellingen en is het noodzakelijke om strategische samenwerking aan te gaan.

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Innovatieloket.