De Digitale Rivier


De wereld om ons heen digitaliseert in hoog tempo. Digitalisering verandert verwachtingen van gebruikers van het rivierengebied. Tegelijkertijd biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden om onze taken steeds efficiënter en effectiever uit te voeren. Met de Digitale Rivier wil Rijkswaterstaat zich hierop voorbereiden. Door samen met partners en gebruikers te leren om experimenterend te innoveren.

De manier waarop Rijkswaterstaat invulling geeft aan haar taken (werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland), verandert. Rijkswaterstaat wil ook gastvrij zijn. Dit houdt in: proactief ingaan op wensen en signalen van gebruikers van het rivierengebied: schippers, agrariërs, bewoners, recreanten.

Partners en gebruikers

Rijkswaterstaat kan deze taken niet meer alleen uitvoeren en zal moeten gaan samenwerken met partners en gebruikers. In het programma de Digitale Rivier leert Rijkswaterstaat samen met hen te experimenteren.

We combineren nieuwe digitale technieken, werkwijzen en samenwerkingsvormen.

In een periode van 2 jaar zullen we 10 à 15 experimenten in het rivierengebied uitvoeren. Bijvoorbeeld het voorspellen van de waterdiepte voor de beroepsvaart. Of de informatievoorziening rond het gebruik en beheer van uiterwaarden.

De Digitale Rivier levert een open en betrouwbare omgeving op. Daarin kunnen wij samen met partners en gebruikers efficiënt experimenteren met opkomende digitale technieken en nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen, aan de rand van de (natte) operatie.

_DSC1172

Leren van het experimenteren

De Digitale Rivier levert resultaten op 5 niveaus:

  1. Digitale oplossingen die de klantwaarde verbeteren, zoals apps en andere tools. Deze kunnen we breed en voor langere tijd inzetten.
  2. Een methodiek, werkwijze, ecosysteem waarmee we innovaties kort-cyclisch en samen met partners en doelgroep uitvoeren. Dit is ontwikkeld voor de toepassing rivieren, maar is bij succes ook toepasbaar in andere domeinen.
  3. Leerresultaten en (praktijk)ervaring, ook als een experiment mislukt. Bijvoorbeeld nieuwe kennis of een veranderde mindset en houding, gericht op klantwaarde, samenwerking en ondernemerschap.
  4. Een beter beeld van de digitalisering die van buiten op ons af komt, wat dit betekent, en hoe we hier op een effectieve manier op in kunnen spelen.
  5. Bekendheid van de doelstelling in de buitenwereld; zichtbaar en uitnodigend voor potentiële innovaties, verbindend met (Europese) partners.

De Digitale Rivier samengevat

  • Samen leren experimenterend te innoveren.
  • Je innovatie snel getoetst in de praktijk, hoe mooi is dat?!
  • Experimenteren: hoe doe je dat efficiënt?
  • Experimenteer mee! Neem contact op met Benno Bultink (gegevens in kader rechts).

Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 6

Contact

Heb je vragen of wil je sparren? Neem contact op met Benno Bultink, programmamanager van de Digitale Rivier.
Telefoon: 06 514 224 29
Mail: benno.bultink@rws.nl