Remote sensing met satellieten


Met behulp van satellieten verzamelt Rijkswaterstaat gegevens over de toestand van onder andere bruggen, sluizen, wegen en dijken, maar ook over de staat van de zee, grote meren en rivieren (denk aan waterkwaliteit, bodemhoogte, vegetatie). De beschikbaarheid van deze gegevens heeft duidelijke meerwaarde als aanvulling op traditionele metingen. Dat komt omdat metingen van satellieten veel vaker plaatsvinden en grote oppervlakken in één keer gemeten kunnen worden. Daarmee kunnen we nauwkeuriger monitoren en kunnen we - door datagedreven te werk te gaan - gerichter en efficiënter beheer- en onderhoudswerkzaamheden inzetten.

Gebruik van satellietdata is een mooi voorbeeld van eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van data. Er zijn bijvoorbeeld ook minder meetvoertuigen en vaartuigen nodig en het verkeer wordt minder of niet gehinderd. Daarom levert het verzamelen van deze gegevens met satellieten een CO2- en energiebesparing op en vaak ook een kostenbesparing. Met satellietmetingen zijn er op den duur veel minder gewone metingen nodig dan nu. De overgang naar satellietdata vraagt een aanpassing van de bestaande werkwijze; dit doen we stap voor stap.

Voortgang

In juli 2020 is de eerste levering van de landelijke deformatiekaart van de harde topografie in Nederland (bodemdalingskaart) gepubliceerd en zijn de data beschikbaar gemaakt. De nieuwe bodemdalingskaart biedt niet alleen nieuw inzicht in landelijke ontwikkelingen, maar ook een ongekende mate van detail. Hiermee kunnen overheden o.a. individuele snelwegen, bruggen, spoorlijnen en elektriciteitscentrales in de gaten houden, waaronder ook alle 17.000 kilometers dijk die Nederland rijk is. Het beheer en onderhoud kan daardoor gerichter worden ingezet met efficiencywinst tot gevolg.

Foto remote sensing

Publiek portaal: bodemdalingskaart

Elke 6 maanden wordt deze kaart geactualiseerd. Op 8 september 2020 heeft het Nederlands Centrum voor Geodesie in samenwerking met SkyGeo en de TU Delft op basis van deze data ook een publiek portaal opengesteld (bodemdalingskaart.nl/nl/). In 2021 wordt door Rijkswaterstaat de eerste zonfotometer geïnstalleerd in het Nederlandse deel van de Noordzee op een Tennet platform. Deze metingen dragen bij aan een hogere nauwkeurigheid van het meten van algenbloei in de Noordzee vanuit de ruimte.

Tot slot, is een tool ontwikkeld waarmee de waterdiepte in ondiep water kan worden bepaald, zoals rond de Waddeneilanden met satellietdata. Het voornemen is deze tool toe te passen in dekustlijnzorg, waardoor uiteindelijk het onderhouden van de kust met kustsuppleties effectiever kan worden uitgevoerd en hiermee energie, kosten en het bodemleven kunnen worden bespaard.

Satellieten en bathymetrie is onderdeel van de innovatie Remote sensing met satellieten. Ook Vegetatiemonitor uiterwaarden valt hieronder.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 3
Sticker Launching Customer

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.