InSAR: deformatiemonitoring van kunstwerken


InSAR meet aan de hand van satellietbeelden bewegingen van het aardoppervlak. Dit gebeurt met een nauwkeurigheid van enkele millimeters per jaar. Rijkswaterstaat kan deze techniek gebruiken om verschillende zaken te monitoren, bijvoorbeeld de verzakking van nieuw aangelegde snelwegen of de stabiliteit van civiele infrastructuur.

Knipsel2

Doel van het project 'InSAR' is om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de InSAR satellietmetingen te testen. Rijkswaterstaat vergelijkt hiervoor de satellietdata met bestaande landmetingen. Deze overlappen elkaar zowel qua tijd als ruimte. Met dit onderzoeksproject vergroot Rijkswaterstaat zijn kennis op het gebied van alternatieve monitoringstechnieken. Dit moet uiteindelijk leiden tot minder hinder en minder onveilig werken langs en op de weg.

Satellietmetingen vergelijken

In 2018 zijn satellietmetingen van 20 nieuwe kunstwerken (bruggen en viaducten) op het knooppunt Werpsterhoek bij Leeuwarden vergeleken met eerdere gedane landmetingen. De voorlopige conclusie is dat met behulp van InSAR de bewegingen op en rond de kunstwerken meetbaar zijn. Sinds de lancering van de satelliet in 2014 is dit mogelijk. De resolutie van de beelden is alleen nog te laag om exact te kunnen bepalen waar de beweging op het kunstwerk plaatsvindt, bijvoorbeeld op het brugdek of juist op het landhoofd. Om dit te weten zijn nog steeds traditionele terrestrische (land-)metingen nodig van de meetbouten die er in de verschillende kunstwerkonderdelen zijn. Rijkswaterstaat kan met de satellietdata al wel een eerste selectie maken van kunstwerken waarop beweging is gemeten. Dit kan natuurlijk ook voor kunstwerken waarin nog geen meetbouten zijn. Wanneer er verzakkingen worden vermoed kunnen deze vervolgens vanaf het land alsnog gemeten worden.

Dashboard en landelijke InSAR-deformatiekaart

Tot in het voorjaar van 2019 werden via InSAR nog data van circa 20 kunstwerken in Noord-Nederland verzameld. Rijkswaterstaat krijgt in 2020  de beschikking over satellietmetingen voor heel Nederland. Vooruitlopend daarop, is er al hard gewerkt aan een dashboard waarin de InSAR-deformatiedata straks getoond zal worden. In een aantal repeterende sessies is de functionaliteit bepaald en uitgewerkt. De terrestrische deformatiemetingen die al gemaakt zijn van circa 1200 kunstwerken door heel Nederland zijn met elkaar vergeleken.

Vanaf 2020 is er een betere selectie te maken is van alleen de risicovolle objecten die (voorlopig nog op het land) gemeten moeten worden. De terrestrische deformatiemetingen die beschikbaar zijn van circa 1200 kunstwerken door heel Nederland, worden straks met de nieuwe InSAR-data vergeleken. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze nieuwe techniek te toetsen en daarmee het vertrouwen in de techniek te vergroten.

EU FORESEE Project

In Londen heeft Rijkswaterstaat deelgenomen aan een relevant onderdeel in het EU FORESEE project. Daarin werd het gebruik van InSAR-satellietdata voor de monitoring van spoor- en weg-infrastructuur gepresenteerd door verschillende internationale experts. In oktober heeft Rijkswaterstaat tijdens de PSU van een nieuw InSAR-raamcontract haar wensen en doelstellingen gepresenteerd aan 4 marktpartijen die in InSAR-dataproducten kunnen leveren.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.