Roadmap Schutsluizen

RWS-22-0635-Innovatie-Roadmap-Schutsluizen-v8[19] Doelen 2030 Innovatie vanuit standaardisatie sluizen areaal Innovatie vanuit standaardisatie dienstverlening Innovatie vanuit standaardisatie werkwijze Innovatie vanuit digitaliseren Vanuit portfolio's in de keten samenwerken ‘Innovatieagenda leidende principes’

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Innovatieloket.

Hotspots

Innovatie vanuit standaardisatie sluizen areaal

Rijkswaterstaat streeft naar een zo eenduidig mogelijk sluizenareaal. De doelstellingen die we hiermee willen bereiken zijn: verbeteren assetmanagement, behalen duurzaamheidsambities, efficiënter projecten realiseren. Hiervoor willen wij afzonderlijke onderdelen standaardiseren zonder monopolies te creëren. De diepgang van standaardisatie en benodigde innovatie stemmen we af met de markt.

Innovatie vanuit standaardisatie dienstverlening

We willen veiliger, vlotter, efficiënter en duurzamer werken en we zijn toekomstgericht. Daarom is elke sluis en stuw op afstand bedienbaar en ingericht volgens de kaders en technologische IV-standaards van RWS. We stimuleren marktpartijen door innovaties voor sluizen en stuwen te bundelen in een innovatieportfolio en tijdig te beproeven.

Innovatie vanuit digitaliseren

We onderhouden en renoveren op het juiste moment door op basis van datagedreven assetmanagement de staat van iedere sluis permanent te monitoren.

Innovatie vanuit standaardisatie werkwijze

We werken efficiënter door sluizen in portfolio’s te bundelen. Hiermee kunnen innovaties worden doorontwikkeld en leerervaringen worden meegenomen in volgende objecten.

Vanuit portfolio's in de keten samenwerken

We hebben een voorspelbare opdrachtenstroom en uniforme aanpak (eisen en werkwijze) voor schutsluizen, over opdrachtgevers heen waar dat kan, doordat wij in de keten samenwerken.

Doelen 2030

In 2030 is Rijkswaterstaat en markt in staat om een 4 keer zo grote VenR-productie Sluizen te draaien dan in 2022. Dat doen we duurzaam en klimaatbestendig:

  • renovaties worden CO2-neutraal en circulair uitgevoerd
  • vrijgekomen materialen worden hergebruikt
  • iedere vervanging/renovatie leidt tot een vermindering in energieverbruik
  • iedere vervangen sluis is functioneel samenhangend in een corridor, natuurinclusief en voorbereid op toekomstige ontwikkelingen in de scheepvaartsector en het klimaat (hoogwater, laagwater, hitte)

‘Innovatieagenda leidende principes’

We leren en ontwikkelen in portfolio’s en deze kennis en ontdekkingen worden doorgegeven aan andere projecten binnen deze portfolio's.