Roadmap Tunnels

RWS-22-0635-Innovatie-Roadmap-Tunnels-v2-3000px Doelen 2030 Innovatie vanuit verduurzamen Innovatie vanuit digitaliseren Kennis

Doelen

 • We zijn in staat om na iedere tunnel renovatie micro renovaties uit te voeren tijdens regulier onderhoud.
 • Bij iedere nieuwe tunnelrenovatie worden de learnings van voorgaande renovaties toegepast.
 • Voorbereidingsfase naar uitvoering is verkort van 5 naar 3 jaar.
 • Er is een landelijke programmering waarmee de continuïteit voor de markt geborgd is.
 • Toekomstgericht:
  • Tunnels zijn aantoonbaar veilig in steeds veranderende omstandigheden.
  • Tunnels zijn circulair, klimaatadaptief en energieneutraal (is dit mogelijk?).
  • in 2030 bieden tunnels aantoonbaar oplossingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.
  • Door het juiste evenwicht tussen klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn tunnels passend in hun omgeving.
 • Capaciteit effectief:
  • De gemiddelde doorlooptijd van een V&R portfolio (vanaf agendering tot start uitvoering) is in 2030 met ≥ 50% afgenomen en de benodigde RWS capaciteit is daarmee met minimaal 10% afgenomen.
  • Capaciteit: de productiviteit binnen RWS en in de markt is voldoende om de V&R opgave voor Tunnels uit te kunnen voeren.
  • Tunnels worden alleen in bundels gerenoveerd en binnen de productie/objectstraat Tunnels.
 • Alle projecten worden volgens de RWS Werkwijzer (o.a. veiligheid, duurzaamheid, hinder) uitgevoerd.
 • Alle nieuwe standaarden worden onderdeel van de RWS Werkwijzer.
 • Alle facetten (zowel processen als componenten) welke nuttig zijn om te standaardiseren voor het hele portfolio, zijn gestandaardiseerd en worden toegepast.
 • Alle standaarden die de markt moet gebruiken zijn in afstemming met de markt ontwikkeld.
 • Alle tunnels worden obv actuele, digitale data analyse onderhouden.

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Innovatieloket.

Hotspots

Doelen 2030

Lees de uitgebreide omschrijving van de doelstelling onder de Roadmap.

Innovatie vanuit verduurzamen

We hebben energiezuinige tunnels, met circulaire tunnelinstallaties welke geschikt zijn voor toekomstige klimaatverandering  door het ontwikkelen van kennis, het bedenken, vastleggen en gebruiken van innovatieve maatregelen hierop en de eisen stapsgewijs op te schroeven, inclusief budget.

Innovatie vanuit digitaliseren

We kunnen sneller bouwen (ook nieuwbouw), sneller renoveren en beter beheren door het gezamenlijk opzetten en gebruiken van digital twins voor de gehele levenscyclus van de tunnel (asset management).

Kennis

We zijn in control qua kennis door de kennishiaten over tunnels op te vullen, startend met restlevensduurvoorspelling zinktunnels (en mogelijk boortunnels).