De Smart Mobility Inno Hub brengt mobiliteitsvraagstukken en digitale oplossingen samen

Mobiliteitsvraagstukken oplossen met behulp van data en artificiële intelligentie (AI). Daar draait het om bij de Smart Mobility Inno Hub (SMIH). Het is een ecosysteem van bedrijven, overheden en kennisinstituten bedoeld om concepten en ideeën rondom data, AI en mobiliteit verder te brengen.

smihRijkswaterstaat heeft veel mobiliteitsvraagstukken waar data en AI wellicht innovatieve mogelijkheden voor bieden. Start-ups en onderwijs beschikken over veel technologische en innovatieve kennis. De SMIH probeert deze kennis te benutten door marktpartijen te verbinden aan mobiliteitsvraagstukken. Een win-winsituatie, want Rijkswaterstaat en corporate bedrijven beschikken over veel open en gesloten data en AI. Ook hebben zij slagkracht om verder te brengen wat innovatieve start-ups ontwikkelen. Zo kunnen overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen concepten en prototypes verder brengen.

Challenges en Smart Mobility-events
Een van de manieren waarop de Smart Mobility Inno Hub partijen bij elkaar brengt, is door het organiseren van ‘challenges’. Door partijen om een oplossing te vragen voor een zogenaamde ‘user story’ of een mobiliteitsvraagstuk, verbindt de SMIH vraag en aanbod en jaagt innovatieve oplossingen aan. Daarnaast verbindt de SMIH deze  partijen tijdens Smart Mobility-events bij de Dutch Innovation Factory .

Verschillende overheden hebben al samen met innovatieve bedrijven diverse programma’s opgestart en  challenges uitgeschreven (denk aan: SmartWayz, Mobility Lab, Start-up in Residence, YES!Delft en DigiCampus). De focus ligt hier op mobiliteit, gericht op mensen, data, AI en ‘digital twin’ (virtuele weergave van een fysiek systeem of proces dat dient als digitale ‘dubbelganger’). Vanuit de SMIH is ook verbinding met deze programma’s, waarbij interessante start-ups en oplossingen worden gescout voor Rijkswaterstaat.

Digitaliseren van wegmarkeringen
Een voorbeeld van een prototype is het 'digitaliseren van wegmarkeringen'. Hier werken SMIH en marktpartij ESRI aan samen.  Dit kan worden ingezet voor 2 domeinen:

  • assetmanagement: voor beheer en onderhoud van rijstroken (tot op coördinaten nauwkeurig)
  • verkeersmanagement: als informatieproduct voor navigatiesystemen (bijvoorbeeld t.b.v. lane control en -assist)

Dit geeft de Rijkswaterstaat nauwkeurigere informatie over de staat van het wegdek per rijstrook. Deze informatie is tot op de coördinaten nauwkeurig, waardoor het makkelijker wordt om een aannemer aan te sturen en het verkeer te regelen op rijstrookniveau.

Extra oren en ogen voor de weginspecteurwis
De weginspecteurs van Rijkswaterstaat zorgen voor veiligheid en optimale doorstroming van het verkeer. Data kan hierbij helpen. Zo is er een pilot gedaan met een slimme camera in de auto van een weginspecteur. De camera was gekoppeld aan een algoritme – ontwikkeld door een start-up – waarmee je razendsnel de staat van verkeersborden, het wegdek en wegmarkeringen checkt. Deze data kan helpen bij het signaleren van eventuele schades en om de algehele staat van de weg in kaart te brengen.

Future Mobility Data Marketplace
Voor organisaties die beschikken over data of algoritmen en deze willen delen of verkopen ontwikkelt de SMIH samen met de Dutch Blockchain Coalition (DBC) een Future Mobility Data Marketplace*. In een digitale omgeving koppelen we data-eigenaren aan start-ups, onderwijs, overheidsinstellingen en bedrijven. Dus als bijvoorbeeld een start-up of student een slim algoritme (AI) ontwikkelt, kan dit op de marketplace worden aangeboden.

Kom bij de community
Heb je een prototype, idee, concept of user story voor een mobiliteitsoplossing? Ga dan naar de communitysite van de Smart Mobility Inno Hub.

*) Op de marketplace is het mogelijk om open en gesloten data te delen, op een privacybeschermende manier (volgens de Europese GAIA-x-standaard). Bijzonder hierbij is dat de data niet gekopieerd hoeven te worden, zodat de data-eigenaren controle over hun data behouden. Ook is er veel afgeschermde, vertrouwelijke data die interessant zou kunnen zijn voor algoritmes, maar nu moeilijk deelbaar is. Toegang tot de dataset wordt verkregen door een zogenaamd datatoken, waarbij blockchaintechnologie een belangrijke rol speelt.