PDF Innovatielandschap uitgeschreven

Rijkswaterstaat Innovatielandschap

Hoe is innovatie binnen Rijkswaterstaat georganiseerd, hoe komen we tot keuzes en hoe pakken we dit samen met onze partners op?

Hieronder staat een grote afbeelding. Bovenaan staat een lichtblauwe horizontale strook met daarin de tekst: BELEID EN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN.

Daaronder links een smalle gele verticale strook. met daarin de tekst: INTERN RIJKSWATERSTAAT. Het onderste deel is donkerblauw. Daarin staat: EXTERN.

In het midden is een groot lichtgeel vlak verdeeld in 3 lagen:

  • Organisatie niveau
  • Portfolio niveau
  • Innovatie niveau

Bij Organisatie niveau staat links ‘Exploratie TOEKOMST: STRATEGISCHE VERKENNINGEN EN KOMPAS. Rechts staat ‘exploitatie PRODUCTIE EN OPERATIE’. In het midden staat ‘FOCUSPUNTEN De opgaven waar we als Rijkswaterstaat de komende jaren extra stappen op willen zetten’. Je kunt dit aanklikken. Je ziet dan een afbeelding met 3 vakjes naast elkaar. In het linker vakje staat ‘LANGE TERMIJN OPGAVEN Duurzaamheid & leefomgeving: Duurzame Infrastructuur, Klimaatadaptatie’.

In het middelste vakje staat: ‘PRODUCTIEOPGAVEN Assetmanagement 2.0: Vervanging en renovatie’.

In het rechter vakje staat: ‘ENABLERS, Data en Informatievoorziening, Smart mobility’.

Je kunt nu terug naar de kaart. Verder naar beneden staat ‘INNOVATIEAGENDA 2030. Bevat de belangrijkste innovatieopgaven van de focuspunten en hoe we daaraan werken.’ Het heeft een hyperlink naar www.rwsinnoveert.nl.

Bij Portfolio niveau staat links ‘ROADMAPS Geven richting: waar werken we naar toe in 2030 en wat zijn de stappen die we willen zetten?’. Het heeft een hyperlink naar rwsinnoveert.nl/focuspunten/roadmaps. Rechts staat ‘INNOVATIEPORTFOLIO We kiezen vanuit overzicht voor die innovaties die het meeste bijdragen aan onze opgaven.’ Je kunt dit aanklikken. Je krijgt dan de volgende tekst te zien: ‘Binnen Rijkswaterstaat is er een grote behoefte aan meer inzicht en overzicht met het idee scherper te kunnen prioriteren op welke innovaties we het beschikbare geld en de schaarse capaciteit inzetten. Het stellen van prioriteiten kan helpen om innovaties die de grootste bijdrage vinden leveren aan het realiseren van onze opgaven sneller
breed toegepast te krijgen. Daarbij willen we ook rekening houden met de moeite die het kost om de innovatie te implementeren in onze organisatie.

Voordelen van een breed overzicht:

  • tijdig gevoel krijgen wat er op de productie afkomt en wat daarvoor nodig is
  • afwegingen overall maken
  • synergievoordelen benutten tussen innovaties die in de verschillende focuspunten spelen
  • meer effort zetten op innovaties die aan meerdere focuspunten een bijdrage leveren

Het is een behoorlijke uitdaging om een Rijkswaterstaat breed innovatieportfolio te maken en dat is niet van vandaag op morgen klaar en compleet.
We zijn daarom klein begonnen en bouwen het de komende tijd stapsgewijs verder uit.
Het innovatieportfolio is voor intern gebruik. Dit heeft te maken met het dynamische karakter, maar ook met het Intellectueel Eigendom van de individuele innovaties die ook vaak van marktpartijen afkomstig zijn.’ Je kunt nu terug naar de kaart.

Bij Innovatie niveau staat links ‘INNOVATIELOKET’. Het heeft een hyperlink naar www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie/innovatieloket-rijkswaterstaat. Rechts staat ‘INNOVEREN UNIFORMEREN PRODUCEREN’. Je kunt dit aanklikken. Je krijgt dan de volgende tekst te zien: ‘We gebruiken de trits innoveren-uniformeren-produceren (IUP) om het proces van innovatie naar toepassing te duiden. Daarbij hebben we extra aandacht voor de uniformeringsfase waarin we ervoor zorgen dat de organisatie klaar is om
de innovatie toe te passen door, indien nodig, werkprocessen en kaders aan te passen. Op de overgang van I naar U wordt een bewust besluit genomen om verder te gaan of te stoppen. Op de overgang van I naar P wordt door het bestuur besloten of de ontwikkeling/innovatie gereed is om breder uit te rollen.’

Onder dit grote vlak staat een lichtblauwe smalle horizontale strook. Aan de linker kant staat ‘KENNISINSTELLINGEN, MARKTPARTIJEN EN ANDERE OVERHEDEN denken aan de voorkant mee en geven input.’  Daarnaast staat ‘MARKTPARTIJEN dienen innovatievoorstellen in bij het Innovatieloket, op basis van uitdagingen uit de roadmaps maar ook vanuit ideeën die ze zelf hebben.’ Helemaal rechts staat ‘MARKTPARTIJEN passen innovaties toe in de projecten.’  Daaronder staat ‘Voor vragen of opmerkingen neem contact op met innovatie@rws.nl.’ Tot slot staat aan de rechterkant een smalle vertical gele strook met daarin ‘REALISEREN VAN DE OPGAVEN’.