Smart Patrol


Het programma Smart Patrol stimuleert innovaties in het scheepvaartverkeer- en watermanagement. Samen met de operatie, kennisinstituten en markt worden allerlei nieuwe technieken onderzocht om het RWS werk slimmer en sneller in te richten. Rijkswaterstaat zet onder meer schouwen vanaf binnenvaartschepen, drones en slimme camera’s in.

Schouwen vanaf binnenvaartschepen

Om onveilige situaties snel in beeld te krijgen wordt gebruik gemaakt van camerabeelden vanaf een binnenvaartschip.  De informatie willen we geautomatiseerd op de juiste plek in de RWS-organisatie krijgen.

Patrouillevaartuig met drone

RWS Drone Challenge

Een van de experimenten binnen Smart Patrol was de RWS Drone Challenge 2018. Met deze prijsvraag wilde Rijkswaterstaat leren van bestaande initiatieven, technologieën, kennisinstituten en marktpartijen. De deelnemers werden uitgedaagd om, liefst via co-creatie, met innovaties te komen op het gebied van automatisch vliegende drones.

Door inzet van drones handelen we incidenten sneller af  en beperken we de vervolgschade. RWS vliegt al met een eigen droneteam.  De uitdaging is om automatisch en over een langere afstand  te kunnen en mogen vliegen.  Rijkswaterstaat, Defensie, Politie en Brandweer werken op dit gebied nauw samen zodat zij van elkaars kennis kunnen profiteren.

Challenge  overzichtsbeeld en detectie

In 2019 is gestart met de Challenge Overzichtsbeeld  en de Challenge Detectie. RWS is op zoek naar nieuwe technieken om nóg beter zorg te dragen voor het veilig  bedienen van bruggen en sluizen, zowel voor de weggebruikers als de bedienaars. Marktpartijen en start-ups worden uitgedaagd  om in de praktijk de meerwaarde te laten zien.

Een overzicht van lopende trajecten is opvraagbaar, via innovatie@rws.nl.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Vaarwegen, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.