Satellieten en bathymetrie


Deltares en Rijkswaterstaat maken gebruik van een nieuwe bron van hoogte-informatie van de kust: de vrij-beschikbare satellietbeelden van ruimtevaartorganisaties ESA en NASA.

De Nederlandse kust is voortdurend in beweging. Rijkswaterstaat verricht al sinds het eind van de 19e eeuw metingen van bijvoorbeeld de ligging van het strand. Hiermee duidt en volgt het veranderingen van de kust. Het meetprogramma is door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. Tegenwoordig gebruikt Rijkswaterstaat vliegtuigen en schepen om jaarlijks onder andere de hoogte van de zandige kust te bepalen. Op dezelfde manier meet het ook regelmatig de diepere delen van de kust, de Wadden, de Oosterschelde en de Westerschelde.

bathymetrie

Vrij-beschikbare satellietbeelden van ESA en NASA

In 2018 hebben Deltares en Rijkswaterstaat gebruikgemaakt van een nieuwe bron van hoogte-informatie van de kust: de vrij-beschikbare satellietbeelden van ruimtevaartorganisaties ESA en NASA. Daaruit kan de grens tussen zee en land automatisch worden bepaald. In combinatie met de waterhoogte op het moment van opname levert dit een schatting op van de bodemhoogte. Door ook te kijken naar de verzwakking van lichtpenetratie kan de hoogte van de diepere bodem worden onderzocht.

Vervolg in 2019

In dit project hebben Deltares en Rijkswaterstaat gezamenlijk uitgewerkt welke kwaliteit de informatie rondom bodemhoogtes heeft. Bovendien is onderzocht welke waarde dergelijke metingen kunnen hebben voor het volgen van de veranderingen van de kust. In 2019 zal het onderzoek met satellietbeelden een vervolg krijgen.

Satellieten en bathymetrie is onderdeel van de innovatie Remote sensing met satellieten. Ook Vegetatiemonitor uiterwaarden valt hieronder.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 3
Sticker Launching Customer

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.