Asfaltonderhoud voorspellen met bigdata


Asfaltonderhoudsvoorspelling met bigdata is een idee dat is geïnspireerd op  de vliegtuigindustrie. Met bigdata wordt al langere tijd het onderhoud van vliegtuigen voorspeld. Rijkswaterstaat moet dat, met alle gegevens waarover het beschikt, ook kunnen toepassen op asfaltonderhoud. Hiermee kunnen we kosten besparen, de CO2-uitstoot van asfaltonderhoud en verkeer verminderen en duurzamer met materiaal omgaan.

Investering

Samen met hoogleraar Sandra Erkens van de TU-Delft en data- en asfaltspecialisten binnen Rijkswaterstaat ging Rutger Krans eind 2015 aan de slag. In eerste instantie werd er welwillend, maar ook kritisch gereageerd: gaat deze analyse ons wel echt helpen? Dat sloeg snel om in enthousiasme. Kosten voor Rijkswaterstaat bedragen in totaal circa 2 miljoen euro. De verwachting is dat we deze investering vanaf 2022 terugverdienen.

asfaltonderhoud

Asfalt-Impuls

Geheel volgens de ideeën van de Marktvisie geven wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen in een gezamenlijk gedragen programma een impuls aan het product asfalt. Levensduurvoorspelling is een van de thema’s waar binnen de asfalt-impuls aandacht aan wordt besteed. Andere thema’s zijn kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging, circulariteit, kosteneffectiviteit en asfalt in contracten. Bevindingen en informatie worden gedeeld op de website van het kennisplatform CROW.

In 2018 zijn onder meer bigdata-analyses uitgevoerd op rafelingsmetingen van het hele wegennet van RWS. Er is een automatische beeldherkenning van schade gemaakt waarmee snel ontwikkelende rafelingsschade gesignaleerd en gevolgd kan worden. In 2019 wordt dit voortgezet, data van aannemers worden eraan toegevoegd en hierop worden bigdata-analyses uitgevoerd ter verrijking van de analyses tot nog toe.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Wegen
Technology Readiness Level
TRL 5
Sticker Launching Customer

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.