Efficiënte monitoring


Rijkswaterstaat wil als waterbeheerder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op een efficiënte en effectieve manier van informatie over de watersystemen voorzien. Daartoe worden verschillende informatiestrategieën geïnventariseerd, onderzocht en vastgesteld. Deze zijn specifiek gericht op het monitoren van de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de bodemligging.

In 7 deelprojecten worden meerdere strategieën en technieken beoordeeld:

  • Zoutindringing & voorbereiding veldproef nieuwe meettechnieken
  • Optimalisatiestudie voor Landelijk Meetnet Water (LMW2)
  • Passive sampling
  • Ecotopen kennis
  • Monitoringplan Eutrofiering Noordzee
  • Vegetatiemonitor: overdracht, beheer & onderhoud, ontwikkeling
  • Inzet tracers voor duiding van lozingen

Rijkswaterstaat onderzoekt of een monitoringswijze of meettechniek inhoudelijk voorziet in de informatiebehoefte. Bovendien wordt gekeken of het inwinnen van informatie hierdoor efficiënter en/of effectiever gaat. Rijkswaterstaat werkt in deze projecten samen met Deltares.

Tussen 2020 en 2022 zijn de monitoringstrategie voor eutrofiering Noordzee en de vegetatiemonitor-tool ontwikkeld. Vanaf 2023 zal het KPP-programma een andere invulling krijgen en het project efficiënte monitoring daarmee ook.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 3, TRL 4, TRL 6, TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via het contactformulier.