Efficiënte monitoring


Rijkswaterstaat wil als waterbeheerder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op een efficiënte en effectieve manier van informatie over de watersystemen voorzien. Daartoe worden verschillende informatiestrategieën geïnventariseerd, onderzocht en vastgesteld. Deze zijn specifiek gericht op het monitoren van de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de bodemligging.

In 7 deelprojecten worden meerdere strategieën en technieken beoordeeld. Rijkswaterstaat onderzoekt of een monitoringswijze of meettechniek inhoudelijk voorziet in de informatiebehoefte. Bovendien wordt gekeken of het inwinnen van informatie hierdoor efficiënter en/of effectiever gaat. Rijkswaterstaat werkt in deze projecten samen met Deltares.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 3, TRL 4, TRL 6, TRL 7