Versterking klei met kalk


Rijkswaterstaat onderzoekt hoe grasbekledingen nabij dijkmeubilair kunnen worden versterkt door kalk in de kleigrond toe te voegen. Het doel is om de dijkbekleding hiermee erosiebestendiger te maken. In Frankrijk wordt deze methode momenteel onderzocht.

Rijkswaterstaat wil de resultaten van het Franse onderzoek afwachten en kijken in hoeverre vermenging van kalk met klei geschikt is om de Nederlandse dijken te versterken.

versterking met klei

Waarom kalk?

Diverse onderzoeksvragen komen hierbij aan bod. Waarom hebben de Franse onderzoekers specifiek voor kalk gekozen? Is het toepassen van kalk milieuvriendelijk en duurzaam? Wat zijn de kosten? Hoe betrouwbaar is deze vorm in het verhogen van de erosiebestendigheid van gras? En natuurlijk: is deze specifieke oplossing ook geschikt voor de Nederlandse dijken?

Erosiebestendigheid testen

Rijkswaterstaat heeft in 2019 een studie uitgevoerd naar de potentie van versterken van kalk met klei, met het oog op erosiebestendigheid. Het geeft grof inzicht in de verschillende toepassingsgebieden en  de reductie die dat oplevert. De potentiële toepassingsgebieden zijn gekoppeld aan de verschillende stakeholders die het zouden kunnen toepassen.

Vervolgens zijn er verschillende onderzoeksvragen bestudeerd zoals de invloed van zout water op het kalk, het verhogen van de erosiebestendigheid van klei, het opwaarderen van onrijpe klei naar bouwrijpe klei. Uiteindelijk heeft dit onderzoek voldoende opgeleverd om de ontbrekende kennis te gaan beproeven in de Hedwigepolder. Hiervoor is de samenwerking gezocht met LHoist, een testplan geschreven en een subsidieaanvraag ingediend bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is nu in afwachting.

Testen in Hedwigepolder

Alsde subsidie van het HWBP doorgaat zal er volgend jaar getest worden in de Hedwigepolder.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 6

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.