Aquathermie uit oppervlaktewater


Aquathermie is een veelbelovende bron voor collectieve warmtevoorziening. Met deze techniek kunnen we gebouwen efficiënt verwarmen en koelen. Het kan een essentieel onderdeel zijn van de energietransitie. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat, als beheerder van de rijkswateren, samen met o.a. de waterschappen mogelijkheden om deze energiebron te benutten.

Warmte opslaan in de zomer – en koude in de winter. Zo maakt aquathermie gebruik van temperatuurverschillen van ons oppervlaktewater tijdens de seizoenen, met behulp van een warmte- en koudeopslag-installatie. In de winter gebruik je met behulp van een warmtepomp de opgeslagen warmte om je gebouw te verwarmen, en in de zomer de opgeslagen kou om te koelen. Soms is het ook mogelijk om zonder seizoensopslag direct warmte of koude te leveren, bijvoorbeeld bij warmtewinning uit de grote rivieren en diepe plassen. Voor de distributie is een warmtenetwerk nodig.

De rol van Rijkswaterstaat

Twee derde van het energieverbruik van de gebouwde omgeving, gaat op aan verwarming of koeling. Nu gebruiken we hier meestal nog gas voor, maar we stappen over op duurzame energiebronnen. Aquathermie kan één van die duurzame warmtebronnen zijn. Het kan aan maar liefst 40% van de warmtevraag voldoen van de gebouwde omgeving van Nederland. Het toepassen van aquathermie draagt bij aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord.

Rijkswaterstaat als beheerder van een grote aquathermie potentie is een belangrijke schakel in het laten slagen van de toepassing van aquathermie. Zo kan de organisatie bijdragen aan de ontwikkeling van aquathermie door een efficiënt vergunningsverleningproces te bieden. Daarnaast draagt Rijkswaterstaat o.a. bij aan de kennisontwikkeling over de effecten van grootschalige aquathermie op de waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Warmte uit Water

In de alliantie ‘Warmte uit Water’ werkt Rijkswaterstaat samen met Alliander (als beheerder van onze energie infrastructuur) en de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR), met als doel de energietransitie te versnellen. De organisaties willen met een proactieve aanpak aquathermie inzetten om grip te houden op het water en netwerk wat zij in beheer hebben.

Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is actie nu nodig. De doorlooptijd van een nieuw duurzaam energiesysteem is zo’n 6 tot 8 jaar. De techniek achter aquathermie is op kleine schaal bewezen, dankzij vele onderzoeken en pilots. Ook zijn er al succesvol grote aquathermiesystemen ontworpen. Nu is het tijd om de techniek grootschalig toe te gaan passen zodat het een waardevolle toevoeging wordt aan onze toolbox van duurzame energiebronnen. Warmte uit Water zet zich samen met diverse gemeenten in om deze grootschalige toepassing te realiseren.

Meer weten? Check onze Bibliotheek Aquathermie voor informatie over lopende projecten, onderzoeken en presentaties. Of check de website van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie.

Partners van Warmte uit Water:

logo-vnr

IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl

EK_Logo_online_ex_pos_nl

logo-alliander

logo-de-bouwcampus


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.