Panacea


Als er te veel steentjes beginnen los te komen van ZOAB, moet de deklaag vervangen worden. Rijkswaterstaat staat voor de uitdaging deze 'rafeling'' zo lang mogelijk uit te stellen. Dat bespaart onderhoudskosten, veroorzaakt minder verkeershinder en is duurzamer.

Om rafeling tegen te gaan ontwikkelde BAM een ZOAB+ met toevoeging van acrylvezels – Panacea genaamd – die de hechting rond de steentjes verbeteren. Hierdoor verbetert ook de weerstand tegen veroudering.

Innovatie TestCentrum

Het Innovatie TestCentrum (ITC) onderzoekt samen met de BAM Infra al enkele jaren aan de hand van proefvakken of de toegevoegde acrylvezels de levensduur van ZOAB+ ook daadwerkelijk verlengen.

VOOG.NL-177

Anno 2022

Afgelopen jaar zijn al enkele onderzoeksrapportages van de verschillende proefvakken opgeleverd. De komende jaren wordt nader onderzoek gedaan naar de proefvakken. De kennis die we hierbij opdoen, gebruiken we voor verdere ontwikkeling. Op basis hiervan en van langdurig monitoring moet blijken wat Panacea betekent voor de levensduur van asfalt. Momenteel zijn zowel de proefvakken als de bijbehorende referentievakken allebei nog in goede staat en er kan nog geen verschil worden vastgesteld.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.