De Marker Wadden


Marker Wadden is een uniek natuurgebied, aangelegd met zand, klei en overtollig slib uit het Markermeer. Het doel is verbetering van de water- en natuurkwaliteit van het Markermeer, door de hoeveelheid slib in het water te verlagen en het leven weer terug te brengen. Hier ontstaat een landschap dat zowel boven als onder water  aantrekkelijk is voor verschillende dier- en plantensoorten. Marker Wadden is daarmee een icoon van de Nederlandse waterbouw.

Kennis en innovatie

Het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoekt het functioneren van Marker Wadden. Dit levert kennis op over bouwen met slib en zand, ecologie en watergovernance. KIMA is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat,  Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape.

Generiek maken van kennis

De resultaten van KIMA zijn inzetbaar bij optimalisatie van volgende fasen Marker Wadden. Daarnaast richt KIMA zich op het generiek maken van specifieke kennis voor toepassing in andere grote watersystemen, zowel nationaal en internationaal.

Living Lab

Marker Wadden is een open Living Lab. Partijen met een onderzoeksvraag en financiering zijn welkom om zich bij KIMA aan te sluiten.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 7

Meer informatie

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.